Wiążąca Informacja Taryfowa

Analizy

Zwolnienie olejów napędowych do celów żeglugi nie zawsze możliwe

Zakres zwolnienia z akcyzy dla olejów napędowych ze względu na przeznaczenie do celów żeglugi

Ekspres akcyzowy 7/2016 | 12 maja 2016 r.

NSA w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (I GSK 1139/14) odmówił zwolnienia z akcyzy w przypadku zużycia olejów napędowych do napędu urządzeń niezwiązanych z przemieszczeniem jednostki.

O co chodzi?

Spółka wykonywała usługi pogłębiarskie na szlakach żeglugowych oraz remonty zbiorników wodnych. W tym celu używała pogłębiarek nieposiadających własnego napędu umożliwiającego samodzielne przemieszczanie. Olej napędowy zużywała jedynie do uruchomienia silnika, który napędza pompę ssąco-tłoczną. Zdaniem Spółki zużywany olej napędowy był przeznaczony do celów żeglugi, wobec czego mógł korzystać z ustawowego zwolnienia ze względu na jego przeznaczenie.

Organy zakwestionowały przedstawione stanowisko, uznając zużycie oleju napędowego przez Spółkę za niezgodne z przeznaczeniem. Skoro pogłębiarki zużywały olej napędowy jedynie w celu uruchomienia silnika pomp, tym bardziej nie mając nawet technicznej możliwości zużycia tego oleju do napędu silnika umożliwiającego przemieszczanie pogłębiarki - z uwagi na brak takiego napędu – nie można uznać zużycia tego oleju do celów żeglugi. W konsekwencji zdaniem organów czynności wykonywane przez Spółkę należy uznać za roboty z zakresu inżynierii wodnej a nie czynności stanowiące żeglugę.

Takie stanowisko organów zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Stanowisko NSA

NSA oddalił skargę kasacyjną Spółki i podtrzymał argumentację sądu pierwszej instancji. Zgodnie z ustnym uzasadnieniem NSA w pełni podziela stanowisko, że olej napędowy zużywany do silników niesłużących przemieszczaniu danej jednostki nie może być uznany za cel żeglugi, wobec czego nie może korzystać ze zwolnienia z akcyzy.

Co więcej, NSA podziela stanowisko wyrażone przez TSUE, iż niezbędną właściwością techniczną do wykonywania żeglugi jest samodzielny system napędowy umożliwiający przemieszczanie jednostki, tym samym decydując o zwolnieniu oleju napędowego z podatku akcyzowego ze względu na jego przeznaczenie do celów żeglugi ustalając stan faktyczny należy mieć na względzie czy dana jednostka posiada własny napęd.

Praktyczne konsekwencje

Mając na uwadze wyrok NSA zużywając olej napędowy do jednostek pływających w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, do jakich urządzeń jest on zużywany. Jakkolwiek bazując na omawianym wyroku bezsprzecznie maszyny, które nie posiadają samodzielnego silnika umożliwiającego samodzielny napęd z ustawowego zwolnienia nie skorzystają tak wydaje się, również w przypadku jednostek posiadających samodzielny napęd warto zwrócić uwagę czy jest on zużywany do silników umożliwiających przemieszczanie czy jedynie do uruchomienia innych urządzeń znajdujących się na danej jednostce (np. pomp).

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?