Zużywasz biogaz? Sprawdź czy nie powinieneś zapłacić akcyzy

Artykuł

Zużywasz biogaz? Sprawdź czy nie powinieneś zapłacić akcyzy

Obowiązki w podatku akcyzowym związane ze zużyciem biogazu na cele opałowe

Ekspres Akcyzowy 7/2024 | 15 maja 2024 r.

Coraz więcej podmiotów wykorzystuje wyroby pochodzące z odnawialnych źródeł energii do wytworzenia na własne potrzeby energii elektrycznej oraz ciepła. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na to, kiedy do produkcji ciepła lub energii elektrycznej są wykorzystywane wyroby akcyzowe takie jak np. biogaz. W ostatnio wydanej interpretacji o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.27.2024.2.MAZ, organ wskazał, że zużycie biogazu na cele opałowe podlega opodatkowaniu akcyzą i wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2023, poz. 1542) przedmiotem opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jest m.in. zużycie wyrobów gazowych (w tym biogazu CN 27112900) przez finalnego nabywcę gazowego. Przepisy akcyzowe przewidują możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy w określonych przypadkach np. w sytuacji zużycia biogazu w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu lub zużycia biogazu przez zakład energochłonny. Niemniej jednak zastosowanie zwolnienia z akcyzy wymaga spełnienia określonych warunków formalnych.

W przypadku, kiedy podmiot nie spełnia warunków zwolnienia i wykorzystuje biogaz wyłącznie do celów opałowych, powstaje konieczność rozliczenia akcyzy. Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej, dotyczącej zużywania biogazu do celów opałowych m.in. do podgrzewania wody oraz ogrzewania budynków. W wydanej interpretacji organ zwrócił uwagę, że na podmiocie zużywającym biogaz poza obowiązkiem zapłaty akcyzy od zużywanego biogazu będzie ciążył również obowiązek dokonania rejestracji oraz składania miesięcznych deklaracji akcyzowych.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty wytwarzające biogaz powinny mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku możliwe jest zastosowanie zwolnienia z akcyzy dla zużywanego biogazu. Aby ustalić, czy podmiot może skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest przede wszystkim przeanalizowanie tego na jakie cele jest zużywany biogaz. Należy również pamiętać, że zastosowanie zwolnienia w niektórych przypadkach jest uwarunkowane spełnieniem określonych warunków formalnych np. wdrożeniem systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W praktyce zdarzają się również sytuacje, kiedy podmioty uzyskujące biogaz zużywają go do wytworzenia energii elektrycznej, która także stanowi wyrób akcyzowy. W takim przypadku należy też pamiętać o obowiązkach, które należy dopełnić w zakresie energii elektrycznej, np. prowadzeniu ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Co dalej?

Podmioty, które w ramach prowadzonej działalności uzyskują biogaz powinny przeanalizować, czy są uprawnione do zastosowania zwolnienia z akcyzy w związku ze zużyciem biogazu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości stosowania zwolnienia z akcyzy warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Natomiast uzyskiwany biogaz jest zużywany do produkcji energii elektrycznej, warto również przeanalizować czy Spółka w sposób prawidłowy realizuje obowiązki związane ze zużyciem na własne potrzeby energii elektrycznej. Szerzej o rozliczaniu akcyzy od energii elektrycznej będziemy mówić na szkoleniu akcyzowym, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Czy ta strona była pomocna?