USA wprowadzają ograniczenia wywozowe dla niektórych układów scalonych, komponentów obliczeniowych i produktów wykorzystywany

Artykuł

USA wprowadzają ograniczenia wywozowe dla niektórych układów scalonych, komponentów obliczeniowych i produktów wykorzystywanych w produkcji półprzewodników z Chin

Ekspres celny 8/2022 | 4 listopada 2022 r.

System kontroli obrotu i sankcji zyskuje na znaczeniu z uwagi na zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa, zmiany technologiczne oraz ewoluujące stosunki handlowe, wpływające na łańcuchy dostaw i relacje z partnerami biznesowymi. Jednocześnie, na działalność polskich przedsiębiorców wpływać mogą nie tylko ograniczenia przyjmowane na poziomie UE i krajowym, ale również przepisy o kontroli obrotu przyjmowane w innych państwach, w tym USA.

7 października 2022 r. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa („BIS”) Departamentu Handlu USA wydało serię aktualizacji do obowiązujących regulacji o kontroli obrotu (regulacje EAR) w zakresie handlu niektórymi towarami z Chińską Republiką Ludową. Nowo wprowadzonym obostrzeniom podlegać mają m.in. niektóre zaawansowane układy scalone, sprzęt komputerowy zawierający takie układy scalone oraz urządzenia do produkcji półprzewodników.

Oznacza to zatem rozszerzenie zakresu kontroli EAR poprzez objęcie nią wyprodukowanych poza USA zaawansowanych urządzeń obliczeniowych oraz komponentów, które mogą znaleźć zastosowanie w tzw. superkomputerach. Zmiany te ograniczą również zdolność podmiotów amerykańskich do wspierania rozwoju lub produkcji niektórych układów scalonych w chińskich zakładach produkujących półprzewodniki. Ponadto BIS dodał nowe wymagania licencyjne dla niektórych towarów przeznaczonych do produkcji półprzewodników w Chinach, a także produktów służących do rozwoju i produkcji sprzętu i maszyn pozwalających na wytwarzanie takich półprzewodników.

Towary objęte zaktualizowanymi regulacjami obejmują układy logiczne z nieplanarną architekturą tranzystorową 16 nanometrów („nm”) lub 14 nm lub mniej, układy pamięci DRAM o rozstawie połówkowym 18 nm lub mniejszym, a także chipy pamięci flash NAND ze 128 warstwami. Licencje dla producentów należących do międzynarodowych przedsiębiorstw będą weryfikowane indywidualnie, natomiast producenci z chińskim kapitałem będą objęci przesłanką „domniemanej odmowy” („presumption of denial”).

BIS zaktualizowało również listę podmiotów objętych ograniczeniami.

Regulacje przyjmowane na poziomie UE oraz wynikające z przepisów krajowych mają co prawda dla polskich przedsiębiorców pierwszorzędne znaczenie, niemniej nie można zapominać o łańcuchach dostaw i powiązaniach pośrednich, które finalnie mogą podlegać regulacjom przyjętym przez inne reżimy prawne. Ponadto, w określonych sytuacjach, przepisy o kontroli obrotu wynikające z amerykańskich regulacji mogą mieć bezpośrednie zastosowanie do transakcji dokonywanych przez polskie podmioty.

***

Specjaliści zespołu celnego Deloitte są częścią globalnej sieci profesjonalistów Global Trade Advisory, którzy mogą zapewnić przedsiębiorcom wsparcie w przedmiocie handlu międzynarodowego. Nasi eksperci mogą pomóc firmom, które chcą zarządzać potencjalnymi skutkami zmian opisanych powyżej poprzez:

  • Przegląd strategii zarządzania systemem kontroli obrotu w celu dostosowania do zmian;
  • Wsparcie przedsiębiorców w zrozumieniu potencjalnego wpływu na ich bieżącą działalność oraz aktualizowanie procesów handlowych i ich automatyzacji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przepisów o kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?