Przedsiębiorco, nie zapomnij o obowiązkach wynikających z wdrożenia II etapu systemu ICS2

Artykuł

Przedsiębiorco, nie zapomnij o obowiązkach wynikających z wdrożenia II etapu systemu ICS2

Ekspres celny 5/2023 | 27 lutego 2023 r.

Od 2021 roku Unia Europejska stopniowo wdraża nowy program bezpieczeństwa i ochrony wobec importowanych towarów, którego podstawą jest informatyczny system przekazywania informacji o przesyłkach - Import Control System 2, znany w skrócie jako „ICS2”. System ICS2 przewidziany jest do wdrożenia w trzech fazach, z których pierwsza funkcjonuje już od marca 2021 roku, a druga wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 roku. Będzie się to wiązać z dodatkowymi obowiązkami dla operatorów i przedsiębiorców, które podsumowujemy poniżej.

Wdrożenie systemu ICS2, zastępującego stopniowo wykorzystywany obecnie system AIS/ICS, doprowadzi do powstania nowej architektury elektronicznej wymiany informacji w zakresie składania:

  • przywozowej deklaracji skróconej (PDS),
  • powiadomień o przybyciu środka transportu do pierwszego urzędu wprowadzenia,
  • powiadomień o przedstawieniu towarów do kontroli w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

II faza wdrożenia systemu ICS2 przewiduje objęcie systemem wszystkich przesyłek w transporcie lotniczym, w tym przesyłek pocztowych i ekspresowych, a także wszelkich pozostałych ładunków przewożonych w transporcie lotniczym (tzw. „Air General Cargo”). Za pośrednictwem systemu składany będzie:

  • minimalny zestaw danych PDS przed załadunkiem przesyłek na statek powietrzny, a także
  • pełny zestaw danych PDS przed przybyciem towarów do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia.

Rozszerzone obowiązki związane z wdrożeniem II fazy ICS2 obejmą bezpośrednio operatorów pocztowych, operatorów ekspresowych, przewoźników lotniczych i spedytorów, którzy będą zobowiązani do składania odpowiednich informacji i powiadomień związanych z przesyłkami. Pośrednio wpłyną one jednak również na innych uczestników obrotu, takich jak producenci i eksporterzy z państw trzecich, którzy będą musieli, w szczególności, zadbać o dostarczenie podmiotom zobowiązanym do przekazywania danych PDS za pośrednictwem systemu ICS2, wszystkich potrzebnych informacji na temat przesyłki.

Warto przypomnieć, że w fazie III, która ma wejść w życie 1 marca 2024 roku, systemem objęte zostaną także przesyłki przywożone w transporcie morskim i śródlądowym oraz w ruchu drogowym i kolejowym.

Niewywiązanie się z obowiązków związanych z przesłaniem niezbędnych danych za pośrednictwem systemu ICS2 będzie, z zasady, skutkować zatrzymaniem przesyłki na granicy celnej UE i brakiem możliwości dokonania odprawy celnej towarów. Ponadto, przekazanie nieprawidłowych danych może skutkować interwencją ze strony organów celnych, w tym potencjalnie nałożeniem sankcji.

Ministerstwo Finansów przypomina również, że podmioty, które nie będą w stanie przystąpić do drugiej fazy ICS2 od 1 marca 2023 r., mogą potencjalnie skorzystać z okna wdrożenia systemu, które może zostać udzielone, na wniosek podmiotu, na okres:

  • dla przewoźników lotniczych – od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.,
  • dla operatorów pocztowych, przewoźników ekspresowych oraz spedytorów – od 1 marca do 2 października 2023 r.

Dodatkowe informacje na temat wdrożenia dostępne są m.in. na stronie PUESC (przywozowa deklaracja skrócona) oraz Komisji Europejskiej (Import Control System 2).

***

Specjaliści zespołu celnego Deloitte są częścią globalnej sieci profesjonalistów Global Trade Advisory Deloitte, zapewniającej przedsiębiorcom wsparcie w przedmiocie handlu międzynarodowego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przepisów i ich skutków dla prowadzonej przez Państwa działalności, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?