Unijny kodeks celny

Analizy

Nowy Unijny Kodeks Celny

Zmiany od 1 maja 2016 roku

Ekspres Celny 1/2016

Z dniem 1 maja 2016 r. zacznie w praktyce obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) oraz odnoszące się do niego regulacje aktów delegowanych i wykonawczych. Regulacje te zastąpią obowiązujący w Unii Europejskiej od ponad dwudziestu lat Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Unijny Kodeks Celny – nowe regulacje

Unijny Kodeks Celny wprowadza szereg nowych instytucji prawnych oraz definiuje na nowo dotychczasowe pojęcia.
Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe regulacje celne dotyczą m.in.:

  • Modyfikacji katalogu procedur celnych,
  • Zabezpieczania kwot należności celnych i innych należności oraz możliwości stosowania zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości,
  • Stosowania uproszczeń celnych,
  • Przepisów proceduralnych regulujących postępowanie w sprawach celnych,
  • Zakresu i terminu obowiązywania wiążących informacji taryfowych,
  • Ustalania wartości celnej,
  • Rozszerzenia zakresu uprawnień dostępnych wyłącznie dla podmiotów posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
  • Zmiany w kryteriach dla uzyskania statusu AEO.

Dla kogo te zmiany mają znaczenie?

Nowe zasady i procedury wprowadzane przez Unijny Kodeks Celny oraz odnoszące się do niego rozporządzenia będą miały znaczenie dla wszystkich podmiotów dokonujących międzynarodowego obrotu towarami.

W szczególności zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców posiadających pozwolenia i upoważnienia celne, chociaż w tym zakresie przewidziano szereg regulacji przejściowych.

Ważne jest, aby każdy z przedsiębiorców uczestniczący w międzynarodowym obrocie towarowym wiedział, jakie skutki praktyczne dla jego działalności spowoduje wprowadzenie nowych regulacji celnych. Już teraz warto rozpocząć przygotowania do nowych regulacji, tak by po 1 maja 2016 r. uniknąć nieprzewidzianych utrudnień w procesach celnych realizowanych na dotychczasowych zasadach.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?