Kontrola raportującej instytucji finansowej w zakresie CRS

Analizy

Kontrola raportującej instytucji finansowej w zakresie CRS

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS (3/2020) | 14 września 2020 r.

Zgodnie z naszymi informacjami, rozpoczęły się kontrole polskich raportujących instytucji finansowych w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS lub EURO-FATCA).

Kontrole przestrzegania regulacji CRS przeprowadzają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lipca 2017 r., urzędnicy Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Zarówno ustawa CRS, jak i ustawa FATCA, przewidują tryb kontroli raportujących instytucji finansowych w związku z obowiązkami wynikającymi z tych przepisów. Ewentualne nieprawidłowości mogą wiązać się zarówno z karami pieniężnymi dla samej instytucji finansowej, jak i odpowiedzialnością karnoskarbową poszczególnych osób.

Prawidłowe wywiązywanie się z coraz liczniejszych, nakładanych na instytucje finansowe, obowiązków informacyjnych stanowi duże wyzwanie biznesowe, a bieżąca kontrola (audyt) prawidłowości wprowadzonych w instytucjach finansowych rozwiązań staje się coraz ważniejsza.

Deloitte oferuje wsparcie w przygotowaniu do takich kontroli, np. w zakresie przejrzenia procedur, prowadzonego rejestru czynności oraz wzorów stosowanych dokumentów, a także w czasie trwania takich kontroli, np. w zakresie przestrzegania przez organy kontroli przepisów Prawa przedsiębiorców. Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych Deloitte ma unikalne na polskim rynku doświadczenie w tego typu projektach.

W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystko o FATCA w Polsce

Czy ta strona była pomocna?