Wydłużenie o miesiąc terminu na raportowanie FATCA i CRS za rok 2019

Analizy

Wydłużenie o miesiąc terminu na raportowanie FATCA i CRS za rok 2019

Opublikowano projekt rozporządzenia

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS (2/2020) | 29 czerwca 2020 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów przedłużającego terminy związane ze schematami podatkowymi (MDR) oraz raportowaniem rachunków zagranicznych podatników (FATCA / CRS).

Jest to na razie tylko projekt rozporządzenia, ale ponieważ przedmiotowe terminy upływają już z końcem czerwca, należy oczekiwać, że rozporządzenie zostanie podpisane, ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z tym projektem, raportujące instytucje finansowe – w wykonaniu przepisów FATCA i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - powinny przesłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych za rok 2019 do 31 lipca 2020 r. (zamiast do 30 czerwca 2020 r.).

Jeśli chodzi o listę państw do raportowania za 2019 r. (na potrzeby CRS), to w tym zakresie należy odwołać się do obwieszczenia Ministra Finansów z 18 marca 2020 r. (link do obwieszczenia).

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystko o FATCA w Polsce

Czy ta strona była pomocna?