sse

Analizy

Koszty kwalifikowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Zakres

Newsletter: SSE (3/2015)

Co jest niezbędne, aby uznać dany wydatek inwestycyjny za koszt kwalifikowany w ramach SSE?

Inwestorzy strefowi często mają wątpliwości, czy dany wydatek inwestycyjny może zostać uznany za koszt kwalifikowany, budujący limit zwolnienia podatkowego. W tej kwestii istotne pozostają zarówno wymogi wskazane wprost w przepisach dotyczących pomocy przyznawanej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), jak również podejście organów.

W praktyce, dla uznania wydatku za koszt kwalifikowany niezbędne jest jego poniesienie w związku z inwestycją będącą podstawą do ubiegania się o zezwolenie. Tym samym, z perspektywy możliwości udowodnienia związku wydatku z inwestycją, właściwy opis ram projektu jest kluczową kwestią przy aplikowaniu o nowe zezwolenia strefowe (istotny może być także opis inwestycji przygotowywany na etapie ubiegania się o tzw. rozszerzenie SSE).

Wątpliwości często pojawiają się m.in. w przypadku modyfikacji zakresu projektu względem pierwotnych założeń lub też w odniesieniu do wydatków ponoszonych na aktywa o charakterze nie bezpośrednio „produkcyjnym” – przykładowo, części socjalne czy też biurowe zakładów.  Przy ocenie czy takie wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowane niezbędne jest uwzględnienie także stanowiska organów podatkowych (przykładowo – w ostatnim czasie w kwestiach tych głos zabierały zarówno organy podatkowe: NSA oraz dyrektorzy poszczególnych izb skarbowych jak również organy odpowiedzialne za przyznawanie pomocy publicznej – Minister Gospodarki oraz Prezes UOKiK). Niestety, analizując dostępne stanowiska organów, ciężko jest mówić o jakiejkolwiek jednolitej linii interpretacyjnej – w każdym przypadku konieczna jest kazuistyczna analiza danego wydatku.

Koszty kwalifikowane – obowiązki przedsiębiorcy

Temat jest szczególnie istotny w przypadku inwestorów działających w oparciu o zezwolenia, gdzie nie wprowadzono limitu kwotowego dla wydatków i tym samym dla dostępnej pomocy publicznej (a zatem tych do sierpnia 2008 r.). Organy podatkowe i sądy administracyjne są zgodne, iż wartość nakładów określonych w treści takich zezwoleń to wartość minimalna a sama wartość inwestycji może być wyższa. To jednak na barkach przedsiębiorcy pozostaje udowodnienie, iż nakłady, które poniósł nadal są związane z projektem, na który dostał zezwolenie.

Kwestia precyzyjnego ustalenia wartości dostępnego limitu zwolnienia jest szczególnie znacząca także w przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystali lub też prognozują wykorzystanie w całości dostępnego zwolnienia (istotne są tu m.in. kwestie katalogu wydatków kwalifikowanych, momentu rozpoznania za koszt kwalifikowany, dyskontowania czy też kwestie kumulacji pomocy). W takiej sytuacji każda nieprawidłowość w kalkulacji wartości limitu przełoży się na zaległość podatkową, a jednocześnie każda dodatkowa złotówka rozpoznana za koszt kwalifikowany pozwala na zwiększenie skali oszczędności podatkowej.

Jeśli powyższe zagadnienie budzi Państwa zainteresowanie, nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

Autor: Piotr Folwarczny

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się
Czy ta strona była pomocna?