SSE - Tooling

Analizy

Tooling - rozliczenia w przypadku firm działających w SSE

Newsletter: SSE (1/2015)

Wątpliwości dotyczące rozliczenia transakcji odsprzedaży oprzyrządowania wykorzystywanego w działalności strefowej.

Wielu inwestorów prowadzących działalność na terenie SSE odsprzedaje na rzecz podmiotów trzecich oprzyrządowanie wykorzystywane dla celów wytworzenia „wyrobu strefowego”. Taki model biznesowy spotykany jest szczególnie często w branży automotive.

W praktyce, przedsiębiorcy wykorzystują wiele różnych schematów toolingu – przykładowo, często spotykanym modelem jest odsprzedaż środków trwałych (najczęściej oprzyrządowania) nabytego przez spółkę strefową na rzecz odbiorcy oferowanych przez nią produktów. Jednym z innych możliwych zastosowań jest także odsprzedaż oprzyrządowania na rzecz kooperanta (zlokalizowanego na ogół poza terenem SSE), który wytwarza przy jego użyciu na rzecz przedsiębiorcy strefowego półprodukty, wykorzystywane przez podmiot strefowy następnie do celów produkcji, z której dochód może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Tooling a interpretacja organów podatkowych

Zasadą jest, że działalność handlowa (a więc np. odsprzedaż wyrobu wytworzonego przez inny podmiot poza terenem SSE) nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Jednocześnie, w ocenie organów, w określonych przypadkach istnieje możliwość uznania wyniku zrealizowanego na omawianej transakcji odsprzedaży oprzyrządowania za wynik osiągnięty w ramach działalności zwolnionej. Możliwość taka zależna jest od wielu czynników takich jak np. związek ze „strefową” działalnością przedsiębiorcy czy też umiejscowienie środków trwałych po przeprowadzeniu transakcji (w ostatnim czasie w analizowanej kwestii stanowisko korzystne dla przedsiębiorców zajął m.in. WSA we Wrocławiu – orzeczenie nieprawomocne).

Jednocześnie, w naszej ocenie z uwagi na brak jednolitej praktyki organów podatkowych co do niniejszej kwestii, dla rozpoznania dochodu osiągniętego na transakcji odsprzedaży oprzyrządowania za podlegający zwolnieniu konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Jeśli powyższa kwestia budzi Państwa zainteresowania nasi eksperci pozostają do dyspozycji.

Autorzy: Piotr Folwarczny, Marek Sienkiewicz

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się
Czy ta strona była pomocna?