Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Artykuł

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

O czym powinni pamiętać CFO?

Czerwiec 2021 r.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r., podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na istotne pytania, które CFO powinni uwzględnić przy spełnianiu powyższego obowiązku raportowego.

TAK. W prasie branżowej informowano o planach rządu dot. doprecyzowania przepisów i wskazania wprost, że pierwszy obowiązek ma zostać spełniony za 2021 r. Niestety rzetelne przygotowanie się do spełnienia tego obowiązku wymaga czasu. Przygotowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej może wymagać zaangażowania nie tylko działów podatkowych, ale także osób odpowiedzialnych np. za PR lub marketing spółki – dokument ten będzie przecież dostępny także dla kontrahentów i klientów. W konsekwencji, odwlekanie rozpoczęcia prac w tym zakresie w czasie może mieć bardzo negatywne skutki jeżeli ta zmiana nie wejdzie jednak w życie.

NIE. Zgodnie z przepisami Działu IIB Ordynacji podatkowej, podatnik może zawrzeć z Szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie. W toku tej procedury bardzo istotnym elementem dyskutowanym z organem podatkowym są właśnie procesy i procedury podatkowe, które stanowią jeden z fundamentów strategii podatkowej. Dodatkowo, polskie organy podatkowe mogą czerpać z doświadczeń zachodnich jurysdykcji, np. Wielkiej Brytanii, w której podobny obowiązek jest od lat realizowany przez podatników. Nie należy zatem bagatelizować tego nowego obowiązku.

TAK. Co prawda przepisy wprost takiego obowiązku nie przewidują, niemniej jednak organy podatkowe mogą wymagać przedstawienia przynajmniej założeń obowiązującej strategii podatkowej, aby móc zweryfikować prawidłowość publikowanej informacji. Jeżeli proces przygotowywania informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie chaotyczny i nie będzie istnieć spisana strategia podatkowa za dany rok podatkowy (proszę pamiętać, że kontrola może zostać zainicjowana nawet 5 lat później), postępowanie dowodowe po stronie podatnika może być bardzo trudne.

TAK. Jeżeli publikowany dokument nie będzie zgodny z prawdą lub będzie przekazywał informacje o podatniku w sposób nierzetelny lub nieprzemyślany, negatywne konsekwencje mogą wystąpić zarówno po stronie spółki (zainicjowanie kontroli podatkowej z uwagi na treść opublikowanego dokumentu), jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym Zarządu (odpowiedzialność karna skarbowa).

TAK. Rzetelne spełnienie nowego obowiązku może pozwolić na zidentyfikowanie obszarów podatkowych w działalności podatnika, które mogą wymagać uregulowania lub po prostu modyfikacji istniejących procesów, aby zabezpieczyć zarówno samą spółkę, jak i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe. Należy też pamiętać, że odpowiedzialność karna skarbowa osób fizycznych oparta jest o przesłankę winy. Jednym z podstawowych narzędzi obrony w toku postępowania karnego skarbowego jest właśnie wykazanie braku winy, np. poprzez udowodnienie stosowania się przez daną osobę do istniejących procesów i procedur obowiązujących w spółce. Rzetelna realizacja nowego obowiązku formalnego może zatem przynieść wymierne korzyści dla podatnika.

Bardziej szczegółowo o strategii podatkowej będziemy mówić w trakcie naszego webinaru:

Webinar: Strategia podatkowa
nowy obowiązek raportowy

Zagadnienia praktyczne

Bezpłatne seminarium on-line: 23 czerwca 2021 r.,
godz. 10:00-11:00


Czy ta strona była pomocna?