Podatnik nie ma obowiązku wyodrębnienia wartości rzeczy lub praw majątkowych w treści umowy cywilnoprawnej

Artykuł

Podatnik nie ma obowiązku wyodrębnienia wartości rzeczy lub praw majątkowych w treści umowy cywilnoprawnej

Wyrok WSA we Wrocławiu

Podatki, 16 września 2020 r.

Brak wyodrębnienia przez podatnika wartości rzeczy lub praw majątkowych w treści umowy cywilnoprawnej nie stanowi podstawy do zastosowania sankcyjnej stawki, podatku od czynności cywilnoprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 upcc. Tak uznał WSA we Wrocławiu uchylając decyzję organu podatkowego w przełomowym w przedmiotowej materii wyroku w sprawie o sygn. I SA/Wr 40/20, w której występowali pełnomocnicy Deloitte (Marek Gizicki i Jakub Pachecka).

Rozstrzygnięty przez Sąd spór wyłonił się w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczącej wysokości opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sąd nie zgodził się z przyjmowaną przez organ podatkowy wykładnią art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. W ocenie Sądu w treści spornego przepisu ustawodawca nie uregulował formy i sposobu wyodrębnienia rzeczy lub praw majątkowych.

Stanowisko organu podatkowego co do konieczności wyodrębnienia wartości składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa w treści samej umowy nie znajduje oparcia w wykładni językowej oraz historycznej. Dokumentem potwierdzającym wyodrębnienie może być bilans lub też wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyrok WSA we Wrocławiu jest precedensowy bowiem dotychczasowe orzeczenia sądowe przyjmowały przeciwne, a przy tym fiskalne, stanowisko.

Pełnomocnicy:
Marek Gizicki, adwokat, Partner, Lider Zespołu Postępowań Spornych w Deloitte
Jakub Pachecka, Menedżer, dział Doradztwa Podatkowego w Deloitte

Czy ta strona była pomocna?