TSUE jeszcze w marcu rozstrzygnie co z VAT od dotacji w samorządzie

Artykuł

TSUE jeszcze w marcu rozstrzygnie co z VAT od dotacji w samorządzie

Prawdopodobne rozstrzygnięcie kwestii obciążenia dotacji inwestycyjnych w JST podatkiem VAT

Newsletter „Strefa samorządu – podatki i prawo w JST” (5/2023) | 10 marca 2023 r.

Już na 30 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które mogą rozstrzygnąć wieloletnie spory sektora samorządowego i organów skarbowych co do obciążenia dotacji inwestycyjnych podatkiem VAT. Chodzi o sprawę C-612/21 dotyczącą montażu systemów odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców oraz sprawę C-616/21 dotyczącą usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców.

Szczegółowo o tym zagadnieniu pisaliśmy w listopadzie 2022 r. przy okazji publikacji opinii rzecznik generalnej przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – Rzecznik generalny przy TSUE zajął stanowisko w sprawie opodatkowania VAT dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Jak wykorzystać czas pozostały do wyroków?

Warto zweryfikować, w jaki sposób i na jakiej podstawie rozliczali Państwo w przeszłości VAT w przypadku realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków czy usuwania azbestu. Następnie należałoby dokonać analizy szans i ryzyk, w tym oszacowania kwot potencjalnie zagrożonych i możliwych scenariuszy postępowań podatkowych. W zależności od konkluzji, wskazane może być także podjęcie dalszych działań, m.in. niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem (wnioskami) o interpretację indywidualną.

Zapisz się do Strefy samorządu

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?