VAT od dotacji na OZE w jednostkach samorządu terytorialnego

Analizy

VAT od dotacji na OZE w jednostkach samorządu terytorialnego

Jakie problemy z kalkulacją napotykają JST?

Biuletyn „VAT w samorządzie” (7/2021) | 29 marca 2021 r.

Od kilku lat przedmiotem sporu między wieloma jednostkami samorządu terytorialnego a Dyrektorem KIS jest potwierdzenie, czy dotacje, które JST otrzymują na projekty OZE, w których instalacje są montowane na budynkach mieszkańców, powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Być może kwestie tę rozwiąże oczekiwana uchwała siedmiu sędziów NSA*, jednak wiele samorządów z ostrożności decyduje się na odprowadzenie podatku należnego od dotacji. Pytanie brzmi – jeżeli już opodatkowywać, to jak?

Abstrahując od oceny prawidłowości takiego postępowania, samorządy decydujące się na opodatkowanie dotacji muszą rozwiązać kilka problemów, aby właściwie określić kwotę podatku należnego. W pierwszej kolejności muszą ustalić, czy kwota otrzymanej dotacji jest kwotą brutto czy netto. W wydawanych interpretacjach Dyrektor KIS wskazuje najczęściej, aby otrzymane dotacje wnioskodawcy traktowali jako kwotę brutto i wyliczali podatek metodą „w stu”. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich wątpliwości.

Bardzo często projekty OZE realizowane przez samorządy obejmują kilka rodzajów instalacji (np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę) montowanych w różnych miejscach (na dachach domów mieszkalnych, na budynkach gospodarczych, na gruncie itd.), co przekłada się na zastosowanie do usługi świadczonej przez gminę różnych stawek VAT - 8% i 23%. Wydaje się więc, że w takim przypadku otrzymana przez samorząd dotacja powinna być proporcjonalnie opodatkowana różnymi stawkami. Proporcję taką można jednak określać na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne kryteria, np. liczbę instalacji opodatkowanych poszczególnymi stawkami, jak i wartość samych instalacji. Nie jest także jasne, jakie koszty brać pod uwagę przy kalkulacji tejże proporcji - czy wyłącznie koszty samych instalacji, czy także inne związane z tego typu projektami, jak koszty nadzoru, promocji itp.

Dodatkowo, samorządy najczęściej otrzymują dotacje transzami, odpowiednio do kosztów, jakie poniosły na danym etapie. Otwartym pytaniem pozostaje, czy samorządy powinny określać sposób opodatkowania VAT dotacji z góry na podstawie całego projektu i stosować go do każdej z transz, czy też każdorazowo biorąc pod uwagę jakiego rodzaju usług (opodatkowanych jaką stawką) dotyczyła dana transza. Przykładowo, samorząd może w pierwszej kolejności zainstalować panele fotowoltaiczne opodatkowane stawką 8% i przedstawić takie koszty do refundacji, a dopiero w drugim etapie kolektory słoneczne opodatkowane w zależności od miejsca instalacji stawką 8% lub 23%. Choć sumarycznie kwota podatku należnego określona pierwszą jak i drugą metodą powinna być identyczna, sposób rozłożenia w czasie obciążenia podatkowego będzie różny, co może potencjalnie prowadzić do powstania zaległości podatkowej.

Powyższe wątpliwości trudno jednoznacznie rozstrzygnąć na podstawie samych przepisów, które tak szczegółowych kwestii nie regulują. W konsekwencji, aby obliczyć kwotę podatku należnego od dotacji trzeba poczynić szereg założeń, które mogą być różnie oceniane przez różne organy skarbowe, a co za tym idzie – wiązać się z ryzykiem kwestionowania prawidłowości kalkulacji zobowiązania VAT. W tej sytuacji warto odpowiednio wcześniej przeanalizować swoją sytuację i możliwe ryzyka, a następnie wybrać sposób kalkulacji, który pozwoli je jak najbardziej ograniczyć. Dodatkowo, można również rozważyć odpowiednio szczegółowe potwierdzenie sposobu przyjętej kalkulacji podatku należnego od dotacji w formie indywidualnej interpretacji podatkowej.

* Więcej o ustawie siedmiu sędziów pisaliśmy we wpisie z dnia 14 grudnia 2020 r. - VAT od dotacji pod lupą rozszerzonego składu NSA

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?