VAT od dotacji pod lupą rozszerzonego składu NSA

Nowości

VAT od dotacji pod lupą rozszerzonego składu NSA

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Biuletyn „VAT w samorządzie” (26/2020) | 14 grudnia 2020 r.

W dniu 26 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I FSK 1454/18 postanowił o przekazaniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów zagadnienia prawnego dotyczącego opodatkowania VAT dofinansowania uzyskanego przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) ze środków europejskich na potrzeby realizacji projektu, którego efekty ostatecznie wykorzystywane zostaną bezpośrednio przez mieszkańców i w związku z realizacją których JST pobiera od ww. mieszkańców określone wpłaty.

Problematyczne dotacje

Dotacje otrzymywane przez JST na projekty tego typu stały się w przeciągu ostatnich kilku lat istotnym problemem dla rozliczeń VAT w JST, a kwestia ich opodatkowania stanowi obecnie przedmiot licznych sporów z fiskusem.

Organy podatkowe konsekwentnie nakazują jednostkom samorządu terytorialnego ujmowanie takich dotacji w podstawie opodatkowania. Tożsamy pogląd wyraźnie zarysował się w linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych uznających, w ślad za fiskusem, że tego typu dotacje mają charakter cenotwórczy, ponieważ są przyznawane w celu sfinansowania konkretnych czynności opodatkowanych realizowanych przez JST na rzecz mieszkańców, zatem bezpośrednio wpływają na wartość świadczenia uzyskanego od mieszkańców w związku z realizacją dofinansowanej inwestycji.

Innymi słowy - w takich przypadkach JST każdorazowo zobowiązywane są do uiszczenia VAT od otrzymanej dotacji. Powyższe dotyczy w szczególności dotacji otrzymywanych na realizację inwestycji obejmujących zakup i montaż odnawialnych źródeł energii czy też budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stanowisko to w ostatnim czasie zaczął jednak przełamywać Naczelny Sąd Administracyjny, na poziomie którego pojawiły się pozytywne dla JST rozstrzygnięcia wskazujące na zakupowy charakter dotacji, a w konsekwencji brak obowiązku jej rozliczenia dla celów VAT. Niemniej rozstrzygnięcia te nie wpłynęły dotychczas na zmianę stanowiska organów podatkowych.

 

Uchwała NSA

Kwestia ta może obecnie nabrać tempa z uwagi na wspomniane na wstępie postanowienie NSA z 26 listopada 2020 r. (sygn. akt I FSK 1454/18), w ramach którego, z uwagi na pojawiające się wątpliwości, skład orzekający zdecydował się na skierowanie kwestii opodatkowania dotacji do rozstrzygnięcia przez poszerzony skład NSA.

Sprawa ta dotyczy bezpośrednio opodatkowania VAT środków unijnych uzyskanych przez gminę na realizację projektu dotyczącego montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkańców i jest wynikiem skargi złożonej przez jedną z gmin na interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w ww. zakresie.

Rozstrzygnięcie przez NSA opisanej powyżej kwestii będzie bezpośrednio wiązało sąd orzekający w sprawie, w której zapadła uchwała. Jednocześnie jednak przedstawiona przez NSA wykładnia prawa będzie wiązać także inne składy orzekające w tym sensie, że jeżeli jakiś skład orzekający nie będzie się z nią zgadzał, to konieczne będzie wystąpienie o kolejną uchwałę w tej materii. W praktyce zatem może to w znaczący sposób wpłynąć na rozstrzygnięcia wydawane w innych, analogicznych do wspomnianej sprawach.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?