Ruszył nabór kolejnych wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nowości

Ruszył nabór kolejnych wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie z drugiej puli środków RFIL

Biuletyn „VAT w samorządzie” (17/2020) | 2 września 2020 r.

Prezes Rady Ministrów ogłosił pierwszy nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach drugiej puli dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wnioski można składać od 24 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwych wojewodów, a więc analogicznie jak w przypadku wniosków dla pierwszej puli wsparcia z RFIL.

Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą do ubiegania się o wsparcie w ramach RFIL jest uchwała Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach drugiego etapu RFIL do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejne 6 mld złotych. Wsparcie może być przeznaczone na inwestycje których wartość kosztorysowa wynosi co najmniej 400 tys. zł. Ponadto wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe (w tym na wkład własny JST), lecz nie może dotyczyć refundacji poniesionych już wydatków.

Wzór wniosku dla wsparcia w ramach drugiej puli środków z RFIL określa załącznik nr 4 do uchwały Rady Ministrów. Wniosek powinien zawierać m.in. opis inwestycji (w tym planowany termin realizacji oraz szacunkowy koszt) oraz być uzasadniony pod kątem spełnienia takich przesłanek jak: zrównoważony rozwój, kompleksowość, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko czy udział liczby mieszkańców JST na których inwestycja wywiera korzystny wpływ.
O wysokości wsparcia będzie decydował Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, która będzie oceniała wnioski.

Dyspozycja do wypłaty środków w ramach tego etapu ma być składana przez Prezesa Rady Ministrów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków przez wojewodów.

Należy się spodziewać jeszcze co najmniej jednego naboru do drugiego etapu wsparcia z RFIL w 2020 r., co wynika z uchwały Rady Ministrów.

Ponadto, jak informował Prezes Rady Ministrów, 1 września br. zostały już przekazane wojewodom środki w ramach pierwszej puli wsparcia z RFIL.  

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Korzystając z okazji przypominamy Państwu o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium online z ekspertami Deloitte (17 września 2020 r., godz. 10:00-11:30), podczas którego omówimy aktualne zagadnienia prawne istotne dla JST, w tym zasady wykorzystywania środków z RFIL.

Newsletter: Vat w samorządzie

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynuCzy ta strona była pomocna?