Tarcza antykryzysowa 2.0 i inne zmiany w przepisach kierowane do JST w kontekście COVID-19

Artykuł

Tarcza antykryzysowa 2.0 i inne zmiany w przepisach kierowane do JST w kontekście COVID-19

Biuletyn „VAT w samorządzie” (6/2020) | 23 kwietnia 2020 r.

Prezentujemy Państwu wybrane regulacje wprowadzone m.in. ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza antykryzysowa 2.0) - oraz inne wybrane projektowane propozycje zmian, które mają być skierowane bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego w kontekście walki z COVID-19.

W poprzednim wydaniu Biuletynu „VAT w samorządzie” z 6 kwietnia 2020 r. informowaliśmy o istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów samorządowych (np. spółek komunalnych) regulacjach z tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0.

Tym razem prezentujemy wybrane regulacje wprowadzone m.in. ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - dalej jako Tarcza antykryzysowa 2.0 - oraz inne wybrane projektowane propozycje zmian, które mają być skierowane bezpośrednio do JST w kontekście walki z COVID-19.  

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Wybrane rozwiązania z Tarczy antykryzysowej 2.0 i innych aktów prawnych
 

Obniżona stawka VAT dla darowizn laptopów / tabletów

 • Obniżona 0% stawka VAT ma zastosowanie dla nieodpłatnej dostawy laptopów i tabletów w okresie do 30 czerwca 2020 r. na rzecz:

1. placówek oświatowych,

2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,

3. organów prowadzących placówki oświatowe w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

 • Dla zastosowania 0% stawki VAT wymagana jest m.in. pisemna umowa darowizny sprzętu.
   

Nowe preferencje w podatku od nieruchomości

 • Rozszerzenie możliwości wprowadzenia uchwałą rady gminy (miasta) zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności tego podatku w 2020 r. o organizacje pozarządowe (w tym OPP), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
   

Rozszerzenie zwolnienia ze składek na ZUS

 • Wprowadzenie zwolnienia dla małych przedsiębiorców z obowiązku zapłaty w 50% nieopłaconych składek na ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. (wykazanych w deklaracjach). Zwolnienie będzie dokonywane na wniosek płatnika, który zgłosił do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych.
 • Pierwotna wersja zwolnienia obejmowała wyłącznie mikrofirmy - płatników zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych. W tym przypadku zwolnienie zostało utrzymane – w pełnym zakresie nieopłaconych składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.
   

Odstąpienie od dochodzenia odsetek przez ZUS

 • Ze względów gospodarczych związanych z COVID-19 ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych po 31 grudnia 2019 r.


Wybrane planowane zmiany skierowane do JST

Ponadto wskazujemy także na wybrane planowane zmiany (znajdujące się obecnie na etapie przygotowywania projektu ustawy) w regulacjach Tarczy antykryzysowej skierowane bezpośrednio do JST – ich ostateczny kształt może jednak ulec zmianie:

 • Uprawnienie dla organów wykonawczych JST do przeniesienia pracownika do innej jednostki organizacyjnej na czas trwania epidemii.
 • Możliwość wykorzystania przez JST w 2020 r. opłat za koncesje na alkohol na walkę z epidemią COVID-19.
 • Możliwość wystąpienia nierównowagi budżetowej w JST w 2020 r. dla przychodów i wydatków bieżących – o ubytki dochodów na skutek epidemii COVID-19.
 • Możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej dla JST.
 • Przesunięcie na II połowę 2020 r. terminu na wpłatę przez JST „janosikowego” za maj i czerwiec 2020 r.
 • Zniesienie niektórych formalności dla decyzji planistycznych i o warunkach zabudowy – dla przyspieszenia i utrzymania inwestycji.
 • Uprawnienie dla starostów do umarzania należności „nieruchomościowych” należnych Skarbowi Państwa i większe wpływy dla powiatów z gospodarowania takimi nieruchomościami.
 • Podwyższenie opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla podmiotów niebędących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
   

Więcej na temat Tarczy Antykryzysowej i zmian w przepisach w kontekście COVID-19, które będą dotyczyły jednostek samorządu terytorialnego, opowiemy Państwu już 24 kwietnia podczas naszego webcastu:

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?