Wątpliwości wokół raportowania JPK_V7M

Artykuł

Wątpliwości wokół raportowania JPK_V7M

Odpowiedzi na wybrane pytania podatników

Od 1 października 2020 wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do raportowania VAT w formie nowego pliku JPK - JPK_V7M, który zastąpił dotychczas składne deklaracje VAT-7 i pliki JPK_VAT. Zmiana ta stanowi duże wyzwanie dla większości przedsiębiorstw, nadal pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Starając się wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania, zadane podczas ostatnich webinarów poświęconych przygotowaniom do nowego raportowania.

Nowy wymóg raportowania sprawia przedsiębiorcom wiele problemów. Pojawiają się kolejne wątpliwości związane chociażby z obowiązkiem oznaczania w niespotykany dotąd sposób sprzedawanych towarów i usług.

Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na wybrane pytania, zadane podczas ostatnich webinarów:

Nowa struktura JPK (JPK_V7) jest dokumentem elektronicznym składającym się z dwóch części:

  • deklaracyjnej,
  • ewidencyjnej. 

Część deklaracyjna JPK_V7 będzie zawierała informacje, które wykazywane były dotychczas w deklaracji VAT-7, natomiast część ewidencyjna obejmować będzie szczegółowe informacje dotyczące zakupów i sprzedaży podlegających raportowaniu VAT, znajdujące się dotychczas m.in. w rejestrach VAT. W konsekwencji, nowa struktura JPK w formie pliku JPK_V7, przejmie rolę dotychczasowej deklaracji VAT i rejestrów sprzedaży i zakupów VAT. Nie będzie zatem konieczne przechowywanie i archiwizowanie tych informacji w innej formie (choć oczywiście z punktu widzenia wewnętrznych celów podatnika przydatne mogą być wizualizacje tego pliku np. w formie tabeli w programie Excel; nie będzie to jednak wymagana forma przechowywania danych ani ich przedstawiania organom podatkowym na wypadek ewentualnej kontroli).

Dodanie odpowiedniego oznaczenia GTU konieczne jest tylko w przypadku dokonywania dostawy towarów i usług mieszczących się w jednej z 13 ustalonych grup towarowych. Oznacza to, że transakcje, których przedmiotem są towary lub usługi niemieszczące się w żadnej z grup, nie muszą być oznaczane kodem GTU (czyli odpowiednie pole w pliku JPK_V7 powinno zostać puste i taki plik zostanie uznany za prawidłowy). W konsekwencji, w przypadku sprzedaży gotowego produktu, który nie został objęty grupą towarową nie jest konieczne oznaczanie takiej transakcji kodami grup towarowych komponentów, które zostały użyte do produkcji gotowego produkty.

Zgodnie z nowymi wymogami dot. raportowania w zakresie VAT obowiązującymi od 1 października, oznaczenie „IMP” powinno być stosowane w odniesieniu do podatku VAT naliczonego wykazywanego z tytułu wszystkich transakcji importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT.

Podatnicy zobowiązani są stosować oznaczenia GTU zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej (odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium Polski) oraz również do transakcji transgranicznych, takich jak wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) czy eksporty towarów. Kluczowym jest jednak, aby tego rodzaju czynności podlegały raportowaniu VAT w Polsce.

Z perspektywy podatku VAT tzw. „refakturowanie” usług (działanie we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej przez podatnika uczestniczącego w świadczeniu usług) opiera się na fikcji prawnej, w ramach której podmiot jedynie odsprzedający usługi jest uważany za ich faktycznego usługodawcę. Wykazując tego rodzaju transakcje po stronie sprzedaży na potrzeby raportowania VAT, podatnik zobowiązany jest zatem stosować wszelkie właściwe oznaczenia GTU przewidziane dla danego typu świadczenia.

Jak dotąd Ministerstwo Finansów nie udostępniło dedykowanego rozwiązania, które pozwalałoby na bardziej precyzyjne testowanie wygenerowanych JPK_V7. W tym zakresie sugerujemy skorzystanie z narzędzi wypracowanych przez niezależnych dostawców. Przy wyborze narzędzi do testowania plików warto zwrócić szczególną uwagę na zakres testów, jakie dane narzędzia są w stanie wykonać.

Deloitte również może wesprzeć Państwa w tym zakresie. Autorskie aplikacje stworzone przez nasz zespół poza kompleksową weryfikacją techniczną, pozwalają również na merytoryczną ocenę dużych ilości danych.

Przyjmując założenie, że transport towarów nie stanowi w tym przypadku odrębnej usługi, lecz jedynie fragment kompleksowego świadczenia, którego dominującym elementem jest dostawa towarów, oznaczenie GTU_13 nie powinno znaleźć zastosowania. W takim przypadku usługa transportowa jest wyłącznie czynnością uboczną i nie decyduje o charakterze transakcji udokumentowanej fakturą. Taka interpretacja nowych przepisów zgodna jest z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Obowiązek stosowania oznaczeń GTU odnosi się wyłącznie do realizowanych dostaw towarów i świadczenia usług. Nie obejmuje zatem nabywców, którzy daną transakcję klasyfikują jako zakup na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Na marginesie pragniemy wskazać, że odmiennie ukształtowane zostały regulacje dotyczące znacznika MPP – obowiązek jego stosowania w równym stopniu spoczywa na dostawcy/usługodawcy, jak i jego kontrahencie.

Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, wśród dokumentów, do których stosuje się oznaczenie WEW należą m.in. dowody wewnętrzne dokumentujące nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokumenty zbiorcze dotyczące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej czy dowody wewnętrzne dokumentujące dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku VAT naliczonego.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, oznaczania GTU należy wypełnić dla całej faktury, nie zaś w odniesieniu do jej wybranych pozycji. Dla przykładu, jeżeli dana faktura dokumentuje dostawy towarów, których dotyczą znaczniki 05, 06 oraz 07, to podatnik w JPK_V7 wpisuje cyfrę 1 odpowiednio w polach GTU_05, GTU_06 oraz GTU_07.

1. Jak wygląda od strony xml'a część deklaracyjna ?

Walidacja sprawdza absolutnie wszystkie pola JPK_V7M.

2. Co jeśli istnieje konieczność edycji np: nr faktury nie mieścił się w SAP i musimy dopisać to ręcznie?

Sugerowanym rozwiązaniem jest odpowiednie rozszerzenie SAP. Jeżeli to nie jest możliwe, aplikacja Deloitte pozwala utworzyć JPK_V7M na podstawie pliku CSV

3. W polu Kod kraju jest wpisana pełna nazwa Państwa. Czy nie powinien znajdować się tam kod 2-literowy zgodny z iso3166?

Kod kraju - aplikacja pozwala wyświetlać dane w wersji opisowej (np. kraj Polska) i w wersji technicznej (np. kraj PL). Podczas DEMO widzieliśmy ten pierwszy tryb

4. Czy system samodzielnie usunie pozycje, które się "zerują" - bo wynikają z pomyłki?

Storno - aplikacja pozwala użytkownikowi wybrać czy chce raportować dokumenty stornujące i stornowane czy też nie.

5. Czy rozszerzenie pola Ref.No. (miejsce na wpisania nr faktury od dostawcy) wymagało dodatkowych zmian - programowania?

W 90% przypadków dodatkowe rozszerzenie nie będzie potrzebne. Wszystko zależy od tego w jaki sposób system został wdrożony.

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Zbiór informacji o JPK_V7M przygotowany przez naszych Ekspertów

Czy ta strona była pomocna?