Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Artykuł

Rozwiązania Deloitte w obszarze raportowania JPK_V7M (tzw. VDEK)

Generowanie i testowanie plików JPK

Od 1 października 2020 r. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wysyłki elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, łączącego elementy deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Przygotowania do nowego raportowania wymagają współpracy i zaangażowania ze strony różnych działów wewnątrz firmy, a także ze względu na specyfikę zmian, sprawnej koordynacji prac z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania, co w niektórych przypadkach może być utrudnione w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Rozwiązania proponowane przez Deloitte, wspierają firmy w spełnieniu nowego obowiązku raportowania i dostosowaniu systemów finansowo-księgowych do nowych wymagań, bez względu na aktualny stan przygotowań.

Obowiązywanie nowych regulacji - aktualne terminy składania nowych plików JPK_V7M

Pierwotnie przepisy dotyczące nowego pliku JPK_V7M miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych firm, a od 1 lipca 2020 r. miały objąć mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Na skutek wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej, obowiązek wysyłki nowego JPK został przesunięty na lipiec 2020 r. (termin został ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT), a następnie na październik.

Co się zmieni?

Od 1 października 2020 r. dotychczasowe formularze deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plik JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (kwartalnie). Z jednej strony oznacza to ograniczenie raportowania JPK_VAT i VAT-7 – do jednej deklaracji V7M.

Z jednej strony zmiany te oznaczają ograniczenie raportowania JPK_VAT i VAT-7 – do jednej deklaracji VDEK. Z drugiej strony, istotnie zwiększają szczegółowość danych transakcyjnych, które organy będą wykorzystywać do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Nowe specyficzne informacje, będą dotyczyć w szczególności:

  • grup towarowych,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (zakup/sprzedaż),
  • niektórych specyficznych typów dokumentów.

Jest to o tyle istotne, że każda nieprawidłowość w złożonym pliku, która uniemożliwia przeprowadzenie kontroli prawidłowości struktury, będzie zagrożona opłatą sankcyjną w wysokości 500 zł. Opłata ta jest niezależna od potencjalnej odpowiedzialności na podstawie przepisów karno-skarbowych.

Efektywne raportowanie dzięki rozwiązaniom Deloitte

Dzięki połączeniu unikatowego doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego i kompleksowej znajomości systemów ERP/finansowo-księgowych, a także rozwoju własnych rozwiązań podatkowych, eksperci Deloitte są w stanie zapewnić odpowiednie wparcie, pozwalające na efektywne spełnienie nowego obowiązku raportowania, bez względu na aktualny stan przygotowań.

Zapewniamy elastyczne rozwiązania zarówno na etapie procesu przygotowawczego (mapowania danych, warsztaty), przez wdrożenia aplikacji do automatyzacji i generowania plików (taxCube™ JPK/ taxCube™ VAT), po usługowe generowanie piklów JPK na podstawie przekazanych danych (Bezpiecznik JPK_V7M).

Proponujemy Państwu kilka modeli wsparcia, w zależności od Państwa potrzeb. Od podstawowej analizy schematu VDEK, aż po kompleksową pomoc obejmującą analizy, warsztaty merytoryczne, mapowanie systemów i zasobów pozasystemowych, a także testy walidacyjne i merytoryczne – które gwarantują poprawność raportowanych danych teraz i w przyszłości.

W ramach naszego wsparcia, ustalimy, w jakim zakresie obowiązki ewidencyjne wynikające z wprowadzenia VDEK będą miały praktyczne przełożenie na działalność Spółki, tj.:

  • jakie nowe dane trzeba będzie zacząć raportować na poziomie poszczególnych transakcji
  • dokonamy analizy i oceny jakości danych rejestrowanych obecnie w ewidencji VAT
  • pomożemy określić możliwe sposoby uzupełnienia brakujących danych
     

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Analiza przedwdrożeniowa i wsparcie na etapie przygotowawczym

Dowiedz się więcej

Przygotuj plik JPK z aplikacją taxCube™ JPK

Przygotowanie pliku JPK jest dużym wyzwaniem związanym z procesami biznesowymi oraz plikami źródłowymi niezbędnymi do wygenerowania poprawnego pliku JPK. Dodatkowo sam proces generowania pliku może okazać się czasochłonny oraz manualny co w konsekwencji może prowadzić to przygotowania pliku, zawierającego niekompletne lub błędne dane - bez możliwości weryfikacji zawartości przygotowanego finalnego pliku JPK dla celów kontroli podatkowej.

Aplikacja webowa taxCube™ JPK jest kompleksowym i łatwym w obsłudze rozwiązaniem, które w pełni obsługuje i automatyzuje proces generowania plików JPK_V7M/V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG oraz JPK_WB. Rozwiązanie pozwala przygotować pliki JPK z różnych danych źródłowych (Excel, .xml, .txt, .csv, .mt940) w prosty i przejrzysty sposób, oraz dostarczyć je bezpośrednio na bramkę podawczą MF. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

taxCube ™ JPK

Przygotuj plik JPK z aplikacją taxCube™ JPK

Dowiedz się więcej
Rozliczenia VAT w pełni zautomatyzowane z taxCube ™ VAT 

Nigdzie nie jest tak łatwo o pomyłkę jak w comiesięcznym rozliczaniu VAT. Nie sposób ręcznie zweryfikować każdej transakcji, ani każdego kontrahenta. A organy podatkowe najbardziej zainteresowane są właśnie tym podatkiem, w zakresie którego odbywa się aż 90% wszystkich kontroli skarbowych. Jedynym rozwiązaniem, aby uniknąć błędów, wydaje się być automatyzacja rozliczeń VAT.

System taxCube ™ VAT to kompleksowe i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które w pełni obsługuje rozliczenia VAT. Stanowi ono idealne rozwiązanie dla podmiotów, w których prowadzenie rozliczeń VAT angażuje dużą ilość czasu, wymaga licznych manualnych operacji oraz korekt, powodując tym sposobem istotną liczbę wątpliwości i stwarzając potencjalne obszary ryzyk. Co istotne kompleksowo obsłuży rozliczenia podatku VAT w Twojej firmie, nawet jeśli na co dzień stosujesz kilka różnych systemów księgowych.

Z taxCube ™ VAT automatycznie wygenerujesz, wyślesz i zarchiwizujesz deklaracje VAT-7, VAT-UE wraz z odbiorem UPO a także przygotujesz, zwizualizujesz, przetestujesz, podpiszesz i wyślesz plik JPK_VAT za pomocą kilku kliknięć.  Po wejściu w życie raportowania JPK_V7, nasza aplikacja pozwoli w sposób bezproblemowy wypełnić także nowe wymogi dotyczące raportowania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
 

*W obu rozwiązaniach Stosujemy metodologię szybkiego wdrożenia, z minimalnym zaangażowaniem działu IT Klienta. Możesz cieszyć się funkcjonującym i dostosowanym do swoich potrzeb systemem już w kilka tygodni od podpisania umowy.

taxCube ™ VAT

Rozliczenia podatku VAT w pełni zautomatyzowane z taxCube ™

Dowiedz się więcej

Jeśli na dowolnym etapie procesu przygotowawczego do raportowania JPK_V7M uznają Państwo, że terminowe zakończenie prac jest zagrożone, Bezpiecznik JPK_V7M jest rozwiązaniem dla Państwa firmy. Możemy Państwa wspierać w okresie przejściowym (np. trzymiesięcznym), jak i w dowolnie długiej perspektywie czasowej.

W ramach tego wariantu specjaliści Deloitte, będą asystowali Klientowi przez cały proces generowania i wysyłania pliku JPK_V7M . Nie jest wymaga instalacja przez Klienta dodatkowego oprogramowania, gdyż wygenerowanie i złożenie plików JPK_V7M odbywa się za pośrednictwem działań konsultantów Deloitte wykorzystujących system taxCube™. Klient oprócz działania na plikach wzorcowych przedstawionych przez Deloitte, uprzednio samodzielnie przeprowadza analizę swojej działalności pod kątem JPK_V7M oraz samodzielnie dokonuje mapowania transakcji.

Wsparcie w ramach Bezpiecznika JPK_V7M dotyczy zarówno przygotowania plików pierwotnych, jak i ich korekt.


Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Bezpiecznik JPK_V7M

Bezpiecznik JPK_V7M

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?