Zmiany w VAT w związku z implementacją pakietu e-commerce

Artykuł

Zmiany w VAT przyjęte przez Radę Ministrów

Ustawa wprowadzająca rozwiązania pakietu e-commerce ma wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Alert podatkowy 08/2021 | 15 kwietnia 2021 r.

Ustawa wprowadzająca rozwiązania pakietu e-commerce ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Przepisy ułatwią rozliczenia VAT m.in. dla sklepów online, które sprzedają lub chciałyby rozpocząć sprzedaż do konsumentów do innych krajów UE. Ministerstwo Finansów poinformowało, że można już składać zgłoszenia rejestracyjne.

Wprowadzenie nowych regulacji do ustawy o VAT z dniem 1 lipca 2021 r. wymuszają na wszystkich krajach UE przepisy unijnych dyrektyw, które wraz z unijnymi rozporządzeniami tworzą tzw. pakiet e-commerce. Nowe rozwiązania są odpowiedzią m.in. na unikanie opodatkowania VAT od towarów, które unijni konsumenci nabywali np. z Chin. Oprócz tego, celem nowych przepisów jest uregulowanie rozliczania VAT w czterech obszarach:

  • sprzedaży towarów sprowadzanych spoza UE i sprzedawanych na rzecz konsumentów w krajach UE,
  • sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z jednego kraju UE do drugiego kraju UE,
  • sprzedaży na rzecz konsumentów poprzez platformy elektroniczne (tzw. marketplaces),
  • świadczenia usług na rzecz konsumentów niektórych usług (dla których miejscem świadczenia jest kraj konsumpcji, np. usług związanych z nieruchomościami).

Nowe uproszczenia

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, dla określonych dostaw towarów i świadczenia usług VAT będzie odprowadzany do państwa członkowskiego konsumpcji według stawki tam obowiązującej, a sprzedawca będzie miał możliwość:
- elektronicznej rejestracji VAT w jednym kraju UE, a w konsekwencji współpracy z jednym organem podatkowym w zakresie działalności e-commerce na rzecz konsumentów z różnych krajów UE,
- składania jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji, przeznaczonej dla określonych transakcji (o ile inne przesłanki biznesowe, czy formalne nie będą przemawiać za utrzymaniem rejestracji VAT przez podatnika w większej ilości krajów UE).

W tym przypadku, organy podatkowe będą odpowiedzialne za „rozdystrybuowanie” wpływów z VAT na poszczególne kraje UE, do których dostarczane są konsumentom towary, czy usługi.

Procedura unijna i nieunijna

Powyższe rozwiązanie bazuje na sprawdzonej, obowiązującej wcześniej procedurze MOSS (Mini One Stop Shop), która działa we wszystkich krajach UE dla rozliczania VAT od usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów. Procedura ta zostanie rozszerzona i będzie działała jako OSS (One Stop Shop) dla towarów sprzedawanych konsumentom w ramach UE oraz świadczonych na rzecz konsumentów usług.

Dla towarów importowanych z krajów trzecich do wartości 150 EUR sprzedanych na rzecz konsumentów zostanie wprowadzona zupełnie nowa procedura IOSS (Import One Stop Shop), w przypadku której możliwe będzie zwolnienie z VAT importu towarów, a jednocześnie z perspektywy sprzedaży na rzecz konsumenta rozliczenie będzie się odbywać w sposób podobny jak w przypadku modelu unijnego (OSS).


W konsekwencji wejścia w życie ww. regulacji i zmiany zasad sprzedaży na rzecz konsumentów, uchylone zostaną obowiązujące do tej pory przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej.

Nowe obowiązki

Dla przeważającej części podatników (w szczególności prowadzących sklepy online lub świadczących usługi na rzecz konsumentów, dla których miejscem świadczenia jest kraj konsumpcji), przepisy mogą stanowić istotne uproszczenie (wyjątkiem są podmioty, które do tej pory osiągały bardzo niewielkie obroty z tytułu sprzedaży do zagranicznych konsumentów). Dla tej grupy podmiotów istotne będzie szczegółowe zweryfikowanie obowiązków, szczególnie w przypadku bardziej złożonego modelu sprzedaży (obejmującego np. własne sklepy, ale też sprzedaż na różnych platformach, czy też różne modele dostaw towarów takie jak: dostarczanie towarów do magazynów / tzw. fulfillment centres należących do podmiotów trzecich lub własnych położonych na terenie różnych krajów UE).

Powyższe regulacje będą stanowiły także istotne wyzwanie np. dla platform internetowych, na które zostaną nałożone spore obowiązki w rozliczaniu VAT od towarów sprzedanych za pośrednictwem ich interfejsu. Dla celów VAT taka platforma będzie uznawana za nabywcę i sprzedawcę towaru i zasadniczo będzie odpowiadała za odprowadzenie VAT.

Nowe obowiązki dotyczą również w specyficznych przypadkach firm kurierskich i poczty, o ile platforma nie będzie uczestniczyła w rozliczeniu VAT od niektórych dostaw.

Status projektu

Do wejścia w życie nowych regulacji zostało 2,5 miesiąca, a Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie opublikowało na Portalu podatkowym wzory zgłoszeń do procedury unijnej i nieunijnej. Zgłoszenia mogą być już składane przez podatników, jednak na rejestrację przez organ podatkowy trzeba będzie poczekać co najmniej do zakończenia procesu legislacyjnego.


Nowe regulacje są dość obszerne i nie należą do najłatwiejszych, stąd będziemy cyklicznie informować o zasadach działania nowej procedury unijnej i nieunijnej w ramach naszego newslettera oraz w trakcie webinaru Deloitte, który odbędzie się 18 maja - krok po kroku przybliżymy, na czym będą polegały zmiany w VAT w tym zakresie.

 

Webinar: Zmiany VAT w e-commerce coraz bliżej

Nowe obowiązki dla podatników sprzedających towary lub świadczących usługi na rzecz unijnych konsumentów
Bezpłatne seminarium on-line: 18 maja 2021 r., godz. 10.00 - 11.30

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?