MDR, JST

Rozwiązania

MDR

Wsparcie dla JST w zakresie raportowania schematów podatkowych

W ramach usługi proponujemy przegląd aktywności Państwa JST pod kątem zdarzeń podatkowych, które po 1 stycznia 2019 r. mogą podlegać obowiązkowi raportowania jako schematy podatkowe zgodnie z przepisami rozdziału 11a (Informacja o schematach podatkowych) działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 2997 r. Ordynacja podatkowa, a także przygotowanie procedury podatkowej w zakresie realizacji obowiązków raportowania podatkowego.

W ramach naszych usług proponujemy również przeprowadzenie w Państwa siedzibie szkolenia dla Pracowników w zakresie realizacji obowiązków MDR.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej