MPP, Biała lista, JST

Rozwiązania

MPP i Biała lista

Wsparcie dla JST w zakresie MPP oraz weryfikacji tzw. Białej listy podatników VAT

W ramach usługi proponujemy przygotowanie projektu procedur w zakresie wdrożenia i stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności oraz weryfikacji kontrahentów Zamawiającego w ramach tzw. Białej listy podatników VAT.

Proponujemy również przeprowadzenie dla Państwa szkolenia w zakresie stosowania przez ww. procedur i związanych z tym praktycznych konsekwencji dla podatników dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych Państwa JST, tj. w urzędzie i jednostkach budżetowych.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej