Oszczędności w podatku od przychodów z budynków

Rozwiązania

Oszczędności w podatku od przychodów z budynków

Weryfikacja podstawy opodatkowania przychodów z budynków (cost-segregation)

W związku z wygaśnięciem zwolnienia związanego z epidemią COVID-19, począwszy od czerwca 2022 r. właściciele nieruchomości komercyjnych mogą być ponownie zobowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynku (tzw. „podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych”).

Dobiegający końca rok podatkowy w kontekście wygaśnięcia zwolnienia jest dobrą okazją do ponownej weryfikacji obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynku, poprawności podstawy opodatkowana, a także możliwości ubiegania się o zwrot podatku.

Pomimo braku zmian w przepisach, doszło w ostatnim czasie do publikacji szeregu wyroków sądowoadministracyjnych oraz interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które mogą rzucać nowe światło na Państwa dotychczasowe podejście do tego podatku. Może się okazać, że podatek był uiszczany nienależnie, jego wartość była zawyżona bądź spełniają Państwo warunki jego zwrotu.

Jak wygląda nasze wsparcie?

W ramach naszego projektu analizujemy stan prawny oraz faktyczny Państwa nieruchomości w kontekście obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa, następnie prezentujemy nasze rekomendacje oraz sposoby ich wdrożenia.

W praktyce najczęstszym obszarem, który podlega weryfikacji, jest poprawność ustalenia podstawy opodatkowania. Zdarza się bowiem, że do wartości początkowej środka trwałego (budynku) zaliczone zostały nakłady na obiekty, które powinny stanowić samodzielne środki trwałe, i które w rezultacie nie powinny powiększać podstawy opodatkowania. W ramach naszych usług zapewniamy również usługi biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz specjalistów technicznych.

Ponadto przedmiotem naszych analiz może być również kwestia zwrotu uiszczonego podatku od przychodów z budynku.

Kontakt:

Adam Kałążny

Adam Kałążny

Partner Associate

Adam jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i autorem licznych publikacji naukowych w tym książek pt. „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości” oraz „The Taxation of Energy-Sector ... Więcej

Mateusz Prusak

Mateusz Prusak

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikantem radcowskim. Pełni funkcję starszego menedżera w krakowskim biurze Deloitte. Mateusz specjalizuje się w zagadnieniach związany... Więcej

Filip Kaplita

Filip Kaplita

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Filip jest radcą prawnym i Menedżerem w poznańskim biurze Deloitte w Dziale Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od nieruchomości oraz rozliczaniem inwestycji... Więcej