Przegląd pocentralizacyjny, JST

Rozwiązania

Przegląd pocentralizacyjny

Pewność, że centralizacja w Państwa JST została przeprowadzona w sposób prawidłowy

Przegląd pocentralizacyjny nakierowany jest na sprawdzenie, czy centralizacja VAT została przeprowadzona (i jest wykonywana) w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. W szczególności przegląd miałby dotyczyć m.in. weryfikacji prawidłowości rozliczenia VAT należnego, kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowanych, weryfikacji obliczenia prewspółczynnika oraz współczynnika VAT właściwego dla Gminy i jednostek organizacyjnych.

Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji w jednostce samorządu terytorialnego jest szczególnie istotne w kontekście pojawiających się coraz częściej kontroli NIK w tym zakresie.

O kontrolach pisaliśmy szerzej w naszym newsletterze:
Kontrola NIK w zakresie centralizacji VAT w JST (8/2020)

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej