Rozliczenie podatku VAT, JST

Rozwiązania

Rozliczenie podatku VAT od zakupów

Wsparcie dla JST w zakresie rozliczeń podatku VAT na inwestycje i koszty bieżące działalności

W ramach wsparcia w zakresie rozliczeń podatku VAT, proponujemy Państwu między innymi:

Analizę w zakresie oceny prawa do odliczenia VAT naliczonego oraz reprezentację w postępowania o zwrot podatku. Analiza ta najczęściej może dotyczyć w szczególności wydatków na gospodarkę wodno-kanalizacyjną, na obiekty sportowe, czy kulturalne, jak również na inne obiekty.

Reprezentację w postępowaniach w przedmiocie odzyskania odsetek od zwrotów VAT wynikających z niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym.

Reprezentację klienta w postępowaniach o zwrot VAT należnego uiszczonego w związku z otrzymaniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.

Kalkulację oraz weryfikację prewspółczynników VAT – zarówno w odniesieniu do Urzędu Gminy, jak i innych jednostek organizacyjnych.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej