Schematy podatkowe (MDR)

Rozwiązania

Schematy podatkowe (MDR) w JST

Kompleksowe wsparcie w zakresie obowiązków raportowania schematów podatkowych w JST

Kwestie związane z raportowaniem schematów podatkowych wymagają szerokiego podejścia i wnikliwej analizy. W ramach naszej współpracy możemy Państwu zaoferować kompleksowe wsparcie w tym zakresie, zaczynając od przygotowaniu szczegółowej procedury, która pozwala odpowiednio zorganizować proces identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, a także podzielić obowiązki i związaną z tym odpowiedzialność. Przeprowadzamy również praktyczne warsztaty, dzięki którym pracownicy JST są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania w tej dziedzinie. Wspieramy Państwa również przy analizie konkretnych przypadków – wsparcie to może dotyczyć bieżących sytuacji lub wstecznego audytu, który pomoże ustalić, czy na przestrzeni ostatnich lat JST prawidłowo wywiązywała się ze swoich obowiązków na gruncie przepisów dot. schematów podatkowych. W razie potrzeby pomagamy też z samym raportowaniem oraz działaniami dodatkowymi niezbędnymi np. w celu minimalizacji zagrożeń związanych z potencjalnymi sankcjami.

Kontakt:

Wojciech Lenard

Wojciech Lenard

BD Coordinator w Zespole VAT dla sektora publicznego

Wojciech w zespole VAT jest osobą odpowiedzialną za kontakt z podmiotami z sektora publicznego. Do jego zadań należy organizacja spotkań zdalnych, ofertowanie, kontakt telefoniczny i mailowy z kliente... Więcej