Szkolenia on-line dla JST

Rozwiązania

Szkolenia on-line dla JST

Oferta szkoleniowa w zakresie VAT oraz zmian prawnych w JST

Proponujemy Państwu dostęp do szkoleń przeznaczonych dla klientów Deloitte, poruszających zagadnienia VAT oraz zagadnienia prawne istotne dla działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie odbywają się w formie całkowicie zdalnej, a więc, co istotne również w dobie COVID-19, bez konieczności wychodzenia z urzędu/jednostki lub z możliwością uczestnictwa z domu (np. w przypadku pracy z domu).

Każde ze szkoleń zostanie przeprowadzone przez naszych specjalistów „na żywo” w formie wideo, a podczas szkolenia będzie istniała swobodna możliwość zadawania pytań.

Szkolenia będą dotyczyły w szczególności zmian przepisów VAT oraz bieżącej praktyki interpretacyjnej i orzeczniczej sądów administracyjnych, zasad rozliczania podatku należnego i naliczonego, kwestii problematycznych występujących w JST w zakresie podatku VAT. Tematyka szkoleń obejmie również niektóre kwestie i zmiany prawne pojawiające się w bieżących działaniach JST.

O szczegółowym zakresie tematycznym oraz datach przeprowadzenia Szkoleń poinformujemy Państwa z odpowiednim (30-dniowym) wyprzedzeniem. Wyznaczymy również dodatkowy termin każdego Szkolenia na wypadek gdyby Państwa pracownicy nie mogli wziąć udziału w Szkoleniu w pierwotnej dacie.

Na najbliższym szkoleniu, które odbędzie się 18 listopada 2020 r., planujemy omówienie następujących tematów:

  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR): Podstawowe zasady raportowania, podmioty zobowiązanie do raportowania, procedura ws. schematów podatkowych – obowiązek czy uprawnienie, wybrane sytuacje, które mogą implikować obowiązek raportowania;
  • Transakcje nieruchomościowe w JST – zasady opodatkowania VAT i wybrane praktyczne przypadki: dostawa działek, budynków i lokali – zasady stosowania zwolnień, dzierżawa i najem – różne stawki VAT, użytkowanie wieczyste – z VAT lub bez VAT;
  • Najnowszy wyrok NSA z 11 sierpnia 2020 r. dotyczący braku opodatkowania VAT dotacji (projekty parasolowe).

Szkolenia będą odbywać się on-line z użyciem udostępnionych przez Deloitte danych do logowania do odpowiedniego programu. Zaznaczamy przy tym, że nie będzie wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania na Państwa komputerach – stosowana przez nas technologia umożliwia uczestnictwo za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

Kontakt

Tomasz Siek

Tomasz Siek

Partner w Zespole VAT dla sektora publicznego

Tomasz Siek jest doradcą podatkowym i Partnerem w Dziale Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji). Tomasz posiada ponad 16-letnie doświadczenie w z... Więcej

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Rafał Pawlicki

Rafał Pawlicki

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i posiada po... Więcej

Bartosz Rasz

Bartosz Rasz

Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego

Bartosz Rasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie kieruje m.in. projektami związanymi z podatkiem VAT w Unii ... Więcej