Akcyza - Doradztwo podatkowe w zakresie podatku akcyzowego

Usługi

Akcyza

Doradztwo podatkowe w zakresie podatku akcyzowego

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w doradzaniu w zakresie akcyzy dla podmiotów m.in. z branży paliwowej, energetycznej, chemicznej, alkoholowej, tytoniowej, samochodowej.

 Nasze usługi obejmują:

 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie akcyzy;
 • doradztwo w zakresie pakietu przewozowego;
 • przeglądy rozliczeń z tytułu akcyzy, które mają na celu m.in.:
  - identyfikację ryzyk podatkowych,
  - określenie zgodności stosowanych procedur w zakresie deklarowania akcyzy z przepisami podatkowymi,
  - weryfikację możliwości wdrożenia preferencji przewidzianych w przepisach akcyzowych
 • przeprowadzanie analiz prowadzących do ustalenia skutków w zakresie akcyzy planowanych transakcji w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia efektywności podatkowej
 • przygotowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających możliwość zakwestionowania rozliczeń akcyzy przez organy podatkowe
 • analizy zmian w zakresie przepisów o akcyzie oraz ocena wpływu tych zmian na działalność Klienta;
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT mających na celu automatyzację i usprawnienia procesu rozliczeń podatkowych w systemach księgowych – np. EMCS Cube, elektroniczne ewidencje akcyzowe, elektroniczne księgi kontroli, raporty do wyliczeń wpłat dziennych czy generowania deklaracji akcyzowej
 • ocena rozwiązań IT dedykowanych dla rozliczeń akcyzowych wdrożonych u Klienta pod kątem zgodności z przepisami akcyzowymi, efektywności procesu oraz rynkowych najlepszych praktyk
 • współpraca z programistami Klienta przy aktualizacji rozwiązań IT dedykowanych dla rozliczeń akcyzowych w tym przygotowanie specyfikacji pod zmiany systemowe.
 • szkolenia personelu w zakresie regulacji dotyczących obrotu towarowego, wynikających z przepisów o akcyzie;
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o wiążącą interpretację podatkową;
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o Wiążącą Informację Akcyzową;
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu akcyzy obejmującą m.in.:
  - asystę w przygotowywaniu wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem podatkowym (m.in. odwołania, skargi, wyjaśnienia);
  - reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed organami celnymi i sądami administracyjnymi.

Akcyza

Baza materiałów dotycząca akcyzy

Dowiedz się więcej

Kontakt

Anna Wibig

Anna Wibig

Partner Associate w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

Anna jest Partner Associate w Dziale Podatków Pośrednich, gdzie odpowiada za rozwój usług związanych z podatkiem akcyzowym oraz wsparcia podatkowego w zakresie strategii ESG przedsiębiorstw. Jej doświ... Więcej