Stawki VAT

Usługi

Stawki VAT

Usługi dotyczące matrycy stawek VAT

Nasz zespół, specjalizujący się w kwestiach związanych z klasyfikacją towarów i usług dla celów VAT, oferuje swoją pomoc w zakresie prawidłowego stosowania stawek tego podatku przez Państwa firmę.

Jak możemy pomóc?

Oferowane usługi mogą objąć (wszystkie poniższe etapy lub tylko wybrane):

 • kompleksowe i zautomatyzowane (lub częściowo zautomatyzowane) „przejście” z oznaczeń towarów i usług w PKWiU 2008 (służących ustaleniu dotychczasowych stawek VAT) na aktualne CN lub PKWiU 2015 (tj. służące ustaleniu stawek VAT po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT);
 • przegląd sprzedawanych towarów i usług oraz wybór tych mogących powodować wątpliwości z punktu widzenia stawek VAT (wątpliwych/wrażliwych „stawkowo”);
 • szczegółowa analiza wątpliwych towarów i usług celem ustalenia właściwej stawki;
 • przygotowanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (ew. Wiążącej Informacji Akcyzowej) i dalsze wsparcie w procesie ich uzyskania;
 • analiza i wdrożenie wewnętrznych procedur/instrukcji w zakresie zasad określania stawek VAT dla oferowanych towarów i usług (obecnych i tych mogących się pojawić w przyszłości);
 • szkolenie z zakresu nowej matrycy VAT (wraz z ewentualną prezentacją wewnętrznych procedur dla odpowiedzialnych pracowników).

 

Komu pomagamy?

Naszą ofertę adresujemy w szczególności do:

 • podmiotów z branży spożywczej (od producentów, do sprzedawców detalicznych);
 • wydawców, drukarni i innych podmiotów sprzedających wszelkie materiały drukowane oraz e-booki i e-czasopisma;
 • podmiotów oferujących wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze, a także artykuły higieniczne i inne podobne;
 • podmiotów z branży nawozów i środków ochrony roślin;
 • wszelkich innych podmiotów, które sprzedają towary opodatkowane innymi stawkami VAT niż wyłącznie podstawowa.

 

Dlaczego warto?

 • Regulacje wskazujące jak określać prawidłową stawkę VAT dla poszczególnych towarów i usług są bardzo skomplikowane (obejmują nie tylko przepisy i orzecznictwo dot. wyłącznie VAT, ale również przepisy innych ustaw oraz klasyfikacji statystycznych, czy nomenklatury celnej).
 • Obserwacja praktyki obrotu gospodarczego prowadzi do wniosku, że te same towary lub usługi w praktyce oferowane są przy zastosowaniu różnych stawek VAT.
 • Zalecana jest zatem analiza sprzedawanych towarów i usług pod kątem stosowanych stawek VAT.
 • Zalecane jest również odpowiednie zabezpieczenie prawidłowości stosowanych stawek VAT.
 • Nowy instrument w postaci Wiążącej Informacji Stawkowej pozwala wiążąco zabezpieczyć się wobec organów podatkowych na wypadek kwestionowania stosowanych stawek VAT.
 • Stosowanie prawidłowych stawek może być kluczowe dla funkcjonowania biznesu (stosowanie zbyt niski stawek to ryzyko zaległości podatkowych i sankcji, a zbyt wysokiej stawki może prowadzić do obniżenia konkurencyjności lub rentowności).

Kontakt:

Paweł Mikuła

Paweł Mikuła

Partner Associate

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, rozprawa z wyróżnieniem), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału ... Więcej

Marcin Mastalski

Marcin Mastalski

Partner Associate w zespole ds. Podatków Pośrednich

Marcin jest licencjonowanym doradcą podatkowym w katowickim biurze Deloitte. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2008 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług.... Więcej