Program Współdziałania

Forma współpracy KAS z dużymi podmiotami

W ramach Programu Współdziałania, KAS będzie prowadzić zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami (w tym kwestiami podatkowymi).