Analizy

Aport z agio - pisemne uzasadnienie wyroku poszerzonego składu NSA

Alert podatkowy (09/2015)

Pojawiło się uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 20 lipca 2015 r. rozstrzygającego o sposobie określenia przychodu z tytułu wniesienia aportem aktywa w sytuacji wystąpienia agio, który od lat był przedmiotem sporu podatników i organów podatkowych.