cfc

Punkty widzenia

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a CFC

Czy można ograniczyć wpływ przepisów CFC?

Marzec 2016 r.

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że ze względu na zróżnicowane portfolio aktywów, inwestorzy powierzają zarządzanie tymi aktywami profesjonalnym podmiotom poprzez ustanowienie funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej „FIZ”).

Polskie fundusze inwestycyjne, szczególnie fundusze typu FIZAN, posiadają często znaczne udziały w zagranicznych spółkach, które korzystają z preferencyjnego opodatkowania w kraju swojej siedziby. Polskie prawodawstwo, idąc za przykładem systemów podatkowych m.in. krajów Europy Zachodniej, wprowadziło obowiązki w zakresie raportowania i opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych spełniających kryteria wskazane w ustawach o podatku dochodowym (dalej spółki te będą określane jako „CFC”).

Wobec wielu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych regulacji, w ubiegłym roku podatnicy występowali z wnioskami o interpretacje podatkowe, które miały na celu potwierdzenie, że poprzez umiejscowienie aktywów w FIZ, przepisy o CFC nie spowodują konieczności opodatkowania dochodów zagranicznych spółek bezpośrednio na poziomie uczestników FIZ. Organy podatkowe nie podzieliły jednak tego poglądu. W efekcie, dochód zagranicznych spółek kontrolowanych, spełniających ustawowe kryteria, musi być uwzględniony w podstawie opodatkowania przez uczestników FIZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją jednak ustawowe przesłanki, pozwalające na twierdzenie, że pomimo zastosowania przepisów o CFC bezpośrednio do uczestników FIZ, w wielu przypadkach można potencjalnie wykazać zerową podstawę opodatkowania. Żeby z takiej możliwości skorzystać, należy jednak wystąpić o interpretację podatkową. W ramach naszej praktyki, uzyskaliśmy już pozytywne interpretacje potwierdzające ww. stanowisko. Interpretacja dla zainteresowanego podatnika powinna zostać wydana do września 2016 r. (termin na złożenie zeznania CFC), stąd rekomendowane jest, żeby wniosek o interpretację złożyć jak najszybciej

Czy można ograniczyć wpływ przepisów CFC?

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?