Sprzedaż zapiekanek i hot-dogów będzie wymagała ewidencji na kasach on-line

Artykuł

Sprzedaż zapiekanek i hot-dogów będzie wymagała ewidencji na kasach on-line

4 lutego 2020 r.

Od 1 lipca 2020 roku w przypadku usług związanych z wyżywieniem świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, podatnicy będą zobligowani do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych on-line. W interpretacji nr 0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR z 31 października 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”) potwierdził, że obowiązek ten obejmie podatnika prowadzącego sklep, który serwuje klientom ciepłe zapiekanki czy hot-dogi.

Spółka wnioskująca o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że jest organizatorem sieci sklepów działających m.in. na zasadach agencji, gdzie sprzedaż wykonywana jest w jej imieniu i na jej rzecz, z wykorzystaniem kas fiskalnych do niej należących. Punkty sprzedaży działające pod jej szyldem uzupełniająco zajmują się działalnością gastronomiczną i umożliwiają klientom zakup posiłków, takich jak zapiekanki, hot dogi, tortille i panini, które przed podaniem poddawane są obróbce cieplnej, a po podgrzaniu nadają się do bezpośredniej konsumpcji. Od decyzji kupującego zależy czy produkty te zostaną spożyte w obrębie lub poza obrębem sklepu. Spółka chciała potwierdzić, czy będzie zobowiązana do stosowania kas rejestrujących on-line od 1 lipca 2020 r., a w związku z tym czy będzie jej przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas on-line.

Rozstrzygając o obowiązku stosowania kas on-line w przedstawionym stanie faktycznym, DKIS uznał za konieczne uściślenie znaczenia dwóch pojęć, których nie zdefiniowano w ustawie o VAT: usług związanych z wyżywieniem oraz stacjonarnej placówki gastronomicznej.

Odwołał się pomocniczo do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, gdzie usługi związane z wyżywieniem zostały ujęte w Dziale 56 PKWiU. Obejmuje on usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji, bez względu na rodzaj obiektu serwującego posiłki. DKIS przytoczył także definicje terminu „gastronomia”, rozumianego słownikowo jako m.in. „sztuka przyrządzania potraw”, a w obszarze statystyki publicznej jako zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. DKIS powołał się na definicje odnoszące się do innych pojęć niż stacjonarna placówka gastronomiczna wskazując chociażby, że wg GUS punktem gastronomicznym jest placówka prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie.

Mając na uwadze powyższą terminologię, DKIS stwierdził, że punkty sprzedaży prowadzone przez spółkę, gdzie sprzedawane są zapiekanki, hot dogi, tortille i panini należy uznać za punkty gastronomiczne, a spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line od 1 lipca 2020 r. DKIS potwierdził także, iż z uwagi na fakt, że spółka znalazła się w grupie podatników objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup kas on-line, nawet jeśli wcześniej już takiego odliczenia dokonała w związku z zakupem dotychczas używanych kas rejestrujących.

Czy ta strona była pomocna?