Dlaczego potrzebujemy Chief Data Officerów w organizacjach?

Artykuł

Dlaczego potrzebujemy Chief Data Officerów w organizacjach?

Cykl: Wyzwania Chief Data Officerów | Publikacja #1

W obecnie trwającej, coraz bardziej rozwijającej się dobie cyfryzacji ilość danych z dnia na dzień dynamicznie wzrasta, dzięki czemu z organizacyjnego punktu widzenia dane zaczęły być coraz częściej rozważane jako obszar strategiczny, który może przynosić wartość dla organizacji oraz mieć istotny wpływ w kreowaniu dalszych kierunków firmy. Każdy obszar strategiczny powinien mieć lidera, z tego względu w wielu organizacjach powstała funkcja Chief Data Officera, którego głównym zadaniem jest maksymalizacja korzyści dla organizacji dzięki efektownemu wykorzystaniu oraz operacjonalizacji danych.

Kim był, jest i będzie Chief Data Officer?

Chief Data Officer z założenia jest liderem wszelkich obszarów związanych z danymi, którego główną misją jest kreowanie wartości z danych.

Z biegiem lat i wraz z rozwojem technologicznym definiowanie i rozumienie roli Chief Data Officera ewoluowało i nieustannie ewoluuje. We wczesnych etapach powstawania tej roli Chief Data Officerowie skupiali się głównie na operacyjnym usprawnianiu procesów wykorzystania danych w organizacji i automatyzacji kontroli zarządzania danymi. Z czasem zakres obowiązków i wyzwań Chief Data Officerów się rozwijał, dziś CDO nie tylko pełnią kluczową rolę w zarządzaniu zaawansowaną analityką i danymi, ale w swoich działaniach mają na celu zwiększanie udziału danych w strategii i dalszych kierunkach organizacji oraz w procesie generowania zysków, co stawia Chief Data Officera funkcją, która powinna być podległa w prostej linii zarządowi.

Według ankiety przeprowadzonej przez Deloitte, CDO zazwyczaj posiadają 5-8 bezpośrednich raportujących sprawując pieczę nad obszarami takimi jak:

 • Data Governance,
 • Data Management,
 • Strategia Danych,
 • Data Science,
 • Inżynieria Danych,
 • Analityka,
 • Sztuczna Inteligencja i uczenie maszynowe,
 • Zarządzanie zmianą. 

Liderzy tych jednostek raportują bezpośrednio do CDO, dzięki czemu następuje szybszy i bardziej transparentny transfer wiedzy pomiędzy niższym i wyższym szczeblem zarządzania, a także zwiększa się świadomość wśród zarządzających organizacją. Rola Chief Data Officera jest wciąż bardzo świeżą funkcją, lecz z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie tym tematem. Obecnie największy procent firm decydujących się na wdrożenie w swoje szeregi Chief Data Officera są to firmy z branży finansowej, która wiedzie prym w obszarze zarządzania danymi. W najbliższych latach trend ten może ulec zmianie przez fakt, że coraz więcej firm z wielu branż zaczyna dostrzegać istotę i potencjał tkwiący w przemyślanej strategii danych, udziale danych w podejmowanych decyzjach biznesowych oraz umiejętnym zarządzaniu danymi.

Cztery twarze Chief Data Officera, czyli o zadaniach, wyzwaniach i kompetencjach

Chief Data Officerzy pełnią kluczową rolę w transformacji organizacji w kierunku insight driven organization. Rola CDO łączy techniczne rozumienie danych z ich wartością biznesową, czego pozytywnym skutkiem jest wyciąganie odpowiednich, popartych danymi wniosków oraz podejmowanie na ich podstawie roztropnych decyzji biznesowych. To właśnie do Chief Data Officerów są adresowane m.in. wyzwania związane z nieefektywnym zarządzaniem danymi, brakiem transparentnej wiedzy o przetwarzanych danych, wyzwania związane z usprawnianiem analityki czy monetyzacji danych, a także wyzwania związane z wpływem na otoczenie wewnętrzne organizacji, czyli chociażby utworzeniem kultury organizacyjnej opartej o dane.

Chief Data Officer to odpowiedzialna funkcja w dużej mierze wspomagająca rozwój organizacji, dlatego też osoby na tych stanowiskach powinny się cechować szerokim wachlarzem kompetencji zarządczych, doświadczeniem w dziedzinach technologicznych i biznesowych oraz dogłębną znajomością i zrozumieniem organizacji. W ramach „2022 Chief Data Officer Survey” zostało zbadane i ewaluowane stanowisko CDO i z ankiet wyklarowało się pięć podstawowych atrybutów, którymi powinien cechować się Chief Data Officer:

 • Wysoki stopień rozumienia danych i wyciąganie na ich podstawie logicznych wniosków, zrozumienie istoty oraz wywieranie wpływu danych w kreowaniu strategii organizacyjnej.
 • Ekspertyza w zakresie ryzyka związanego z danymi, szeroka wiedza w obszarze bezpieczeństwa danych, obowiązków dotyczących polityki prywatności oraz RODO, a także znajomość innych regulacji prawnych, które w mniejszy lub większy sposób mogą być związane z danymi. CDO powinien być świadomy ryzyka oraz wiedzieć, jak jemu zapobiegać i nim zarządzać.
 • Zdolność do komunikacji z wykorzystaniem danych, popierania swoich wypowiedzi i argumentacji twardymi danymi oraz sprawna analiza wpływu danych na rozwiązywanie złożonych problemów biznesowych.
 • Dociekliwość i dążenie do doskonalenia, ciekawość nowych technologii i metodologii wspierających usprawnienie procesów oraz znajdowanie sposobów na to, aby niemożliwe stało się możliwe.
 • Zaawansowane umiejętności pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu relacji, budowaniu zespołu i motywowaniu pracowników. 

Aby zobrazować obowiązki oraz potrzebne kompetencje Chief Data Officera można posłużyć się również schematem czteroramiennej gwiazdy, według którego CDO powinien pełnić jednocześnie cztery role:

 • Innowator/inicjator zmian (Catalyst), czyli Innowator, którego zadaniem jest wpływanie na wszystkie obszary organizacji oraz zaszczepienie idei podejścia insight-driven, a także wyszukiwanie i opracowanie kolejnych możliwości monetyzacji danych.
 • Strateg (Strategist), czyli Strateg wnoszący wartość danych do strategii organizacji i za pomocą podległych obszarów kieruje jej rozwojem.
 • Steward, który skupia się na optymalizacji architektury danych wdrażając nowoczesne technologie i platformy danych wspierające procesy zachodzące w organizacji.
 • Operator zmian (Operator), czyli wsparcie dla innych jednostek biznesowych we wdrożeniu dobrych praktyk zarządzania danymi, zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka.

Jedna rola – wiele korzyści

Dane są ważnym zasobem biznesowym każdej organizacji. Są one nie tylko niezbędne do funkcjonowania, ale dzięki efektywnemu wykorzystaniu oraz operacjonalizacji danych mogą one pozyskać również funkcję przynoszącą realne korzyści finansowe dla firmy. Firmy, które decydują się na uruchomienie roli Chief Data Officera bardzo szybko zauważają znaczącą poprawę transparentności i zasadności podejmowanych decyzji w oparciu o dane, usprawnienie przepływu informacji oraz procesów związanych z zarządzaniem i użytkowaniem danych, a także zwiększenie świadomości i zaangażowania pracowników, co ostatecznie przekłada się również na poprawę wyników finansowych i wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.

To tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą Chief Data Officer. Na przestrzeni czasu i rozwoju tej funkcji w organizacji rola CDO będzie się rozwijać i zyskiwać na wartości, będzie wnosić istotny udział w generowaniu zysków organizacji, a wraz z rozszerzaniem wachlarza obowiązków i wpływów, CDO stanie się jednostką raportującą bezpośrednio do CEO stając się jednym z największych i najistotniejszych obszarów biznesowych mających największy wpływ na wyniki i kierunek rozwoju organizacji.

Autorka artykułu: Anna Schmidt

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, to zapraszamy do pobrania Raportu Chief Data Officer 2022

Raport: Chief Data Officer 2022

Kim jest CDO i jaka jest jego rola w organizacji?

Raport Chief Data Officer przedstawia wyniki badań dotyczące roli CDO w organizacji. W dzisiejszych czasach dane są fundamentalną częścią każdej organizacji, a Chief Data Officer’owie (CDO) odgrywają kluczową rolę w ich identyfikacji i odpowiednim wykorzystaniu przez firmy.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?