Transformacja technologiczna w KROSS S.A. | Co dominuje w okresie zmian w organizacji?

Artykuł

Transformacja technologiczna w KROSS S.A. | Co dominuje w okresie zmian w organizacji?

Rozmowa nt. transformacji technologicznej z Dyrektorem IT w KROSS S.A – Jakubem Samelskim

Każda zmiana w organizacji wiąże się z niepewnością. Nie wszyscy wiedzą jakich efektów mogą się spodziewać – co powoduje narastającą niechęć. Dlatego bardzo ważnym elementem zmiany jest wskazanie liderów oraz jasnych celów, jakie stawiamy zarówno przed uczestnikami zmiany, jak i organizacją. Dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł postrzegać zmianę jako spójny proces, a jednocześnie zrozumieć, jakie efekty są pożądane i jakie środki finansowe będą na to potrzebne.

W tego typu projektach bardzo ważne jest postrzeganie lidera jako osoby, która bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój organizacji. Lider jest osobą dążącą do zmiany tam, gdzie funkcjonowanie firmy jest nieoptymalne. Powinien nie tylko znać organizację i potrafić wytłumaczyć kierunek zmian, ale także umieć moderować zarówno zakres projektu, jak i niezbędny budżet. W ten sposób uczestnicy projektu mogą poczuć, że są utożsamiani z jakością i ich udział jest ważny dla osiągnięcia sukcesu.

Powyższy model często staje się pierwszym krokiem zmian, ponieważ buduje przekonanie o zasadności działań oraz w krótkim czasie daje poczucie zrozumienia celu i jakości. Tak się dzieje w dobrze zarządzanych projektach, zwłaszcza w firmach, które traktują rozwój swojej organizacji w wielowymiarowym działaniu.

Tę opinię z pewnością potwierdzają zmiany jakie miały miejsce w organizacji KROSS S.A., która dzięki efektywnie zarządzanym projektom i umiejętnej współpracy z partnerami biznesowymi osiągnęła bardzo dobre wyniki w krótkim czasie. Kluczem do sukcesu była odpowiednia selekcja zespołu, jasno wyznaczone cele oraz skuteczna komunikacja zespołu i partnerów biznesowych.

Warto jednak pamiętać, że wdrażanie zmian powinno odbywać się stopniowo i w sposób, który będzie dla organizacji akceptowalny. Wprowadzanie zbyt wielu zmian w krótkim czasie może prowadzić do przeciążenia i utraty zaufania uczestników projektu. Dlatego też lider powinien posiadać zdolność krytycznego myślenia i umieć określić, ile zmian jest akceptowalnych i w jakim czasie, aby uniknąć "wyścigu donikąd" i utraty szans na rozwój organizacji.

Raport: Trendy Technologiczne 2023

Trendy Technologiczne 2023

Przeczytaj, jakie będą kluczowe kierunki innowacji i rozwoju w obszarze technologii.

Przedstawiamy sześć trendów technologicznych, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach.

Pobierz bezpłatny raport
Czy ta strona była pomocna?