Elastyczność, szybkość analizowania danych i skalowalność są kluczowe dla skutecznego planowania

Artykuł

Elastyczność, szybkość analizowania danych i skalowalność są kluczowe dla skutecznego planowania

Rozumiemy biznes jutra

Częste zmiany na rynku, naruszone łańcuchy dostaw, fluktuujące kursy, zmieniające się ceny surowców i usług, to tylko niektóre z czynników wpływających na prowadzenie biznesu. Decyzje podejmowane na podstawie dzisiejszych informacji często stają się błędne w świetle jutrzejszych zdarzeń. Ponadto postępująca cyfryzacja i wzrastające wolumeny danych generują nowe i bardziej obciążające wymagania obliczeniowe i raportowe.

To są argumenty, które wyraźnie pokazują, że firmy/organizacje muszą być bardziej elastyczne i zwinne, muszą szybko i trafnie podejmować decyzje oraz dostosowywać swoje plany do zmieniającej się rzeczywistości. Biznes jutra nie może opierać się na statycznych planach i budżetach, jeśli chce konkurować w świecie ciągłej zmiany.

W Deloitte rozumiemy, że przyszłość potrzebuje konkretnych rozwiązań. Tworzymy plany zmieniające się w czasie rzeczywistym na podstawie najnowszych informacji. Generujemy budżety w różnych wersjach, zbierające uwagi od wszystkich zainteresowanych stron. Prognozujemy przyszłość, używając najnowszych narzędzi i technologii. Automatyzujemy pracochłonne procesy, zwiększamy efektywność zespołów analityków finansowych i poprawiamy dostępność danych i informacji.

W Deloitte nie umiemy przewidywać przyszłości, ale wiemy co zrobić, żeby Twoja przyszłość była bardziej przewidywalna.

 

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?