Technologiczne podsumowanie roku 2018

Artykuł

Technologiczne podsumowanie roku 2018

Jakie były najpopularniejsze rozwiązania technologiczne w 2018 roku?

Koniec roku to dobry czas, by spojrzeć wstecz i ocenić, czy plany i założenia zostały zrealizowane. Poprosiliśmy ekspertów Deloitte o podsumowanie najistotniejszych zmian w patrzeniu, myśleniu i stosowaniu nowych technologii w biznesie. Ich wnioski zwiastują jeszcze większe przyspieszenie w nadchodzącym 2019 roku.

Z badań Deloitte wynika, że aż 83 proc. firm (wg. deklaracji CIO) ma jasno zdefiniowane strategie cyfrowe, jeśli nie w całej organizacji, to w kluczowych obszarach. Ich priorytetem biznesowym jest dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozwój innowacyjności. By to osiągnąć, organizacje muszą przejść transformację cyfrową, by zapewnić efektywność operacyjną, ale także maksymalizację zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizację.

W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawowym elementem, który warunkuje zmianę i rozwój organizacji. Firmy i ich liderzy IT osiągający dzisiaj sukcesy to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów. Najistotniejszym czynnikiem sukcesu jest autentyczne podążanie za innowacyjnością, a nie jedynie myśl o zwiększaniu efektywności. Tylko szukanie strategicznej konwergencji wdrażanych rozwiązań z perspektywy całej organizacji, może przynieść sukces i realną zmianę. W minionym roku zauważyliśmy, że coraz więcej firm to rozumie i zaczyna zmieniać model zarządzania organizacją. Wprowadza nowe metody uczenia się w drodze eksperymentowania, tworzy interdyscyplinarne zespoły, a co najważniejsze zaczyna uwzględniać ryzyka i wyciąga wnioski płynące z porażek. Tylko taka, gruntowna zmiana myślenia i działania może doprowadzić organizacje do pełnej zwinności.

Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego, Deloitte

Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym rozwiązaniom technologicznym, o których dużo mówiło się w 2018 roku. Czy faktycznie wywarły wpływ na biznes, czy firmy zaczęły je wdrażać, czy wciąż jedynie przyglądają się nowym rozwiązaniom i czekają na rozwój rynkowej sytuacji?

API

Przedsiębiorstwa chcące zachować przewagę konkurencyjną muszą nieustannie zwiększać efektywność i otwierać się na nowe technologie. Oznacza to szybsze przetwarzanie informacji i agregowanie coraz większej ilości danych przy jednoczesnym świadczeniu usług w coraz to nowych obszarach.

 

Publiczne i prywatne API pozwala zaoferować więcej przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dzięki temu usługi o nieosiągalnej dotychczas kompleksowości są udostępniane zarówno wewnętrznym systemom, jak i rozwiązaniom chmurowym czy mobilnym.
Wojciech Sygnowski, Partner, Lider obszaru integracji systemów, Deloitte

Chmura

W ocenie ekspertów Deloitte 2019 był dobrym rokiem dla chmury publicznej. Narracja na rynku na temat cloud zmieniła się z „czy” na „kiedy”.

Wydaje się, że powszechna adopcja rozwiązań w chmurze jest nieunikniona i dotyczy kilku różnych obszarów:
• rozwiązań klasy digital workplace – związanych z edycją i wymianą dokumentów, pocztą i komunikacją, a także przechowywaniem wspólnych zasobów organizacji;
• migracji obecnych systemów i aplikacji z własnej infrastruktury do chmury - często dokonując przy tym refaktoringu kodu lub replatformingu – np. wymiany silnika bazy danych na chmurowy;
• oraz budowania nowych rozwiązań i systemów w podejściu cloud native – tj. wykorzystując gotowe komponenty i technologie udostępniane przez dostawcę cloud, redukując dzięki temu czas, koszt i ryzyko wdrożenia.

Jakub Garszyński, Dyrektor działu zarządzania ryzykiem, Lider usług Cloud, Deloitte

Cyberbezpieczeństwo

Rok 2018 w obszarze bezpieczeństwa przyniósł wiele istotnych wydarzeń, przede wszystkim w zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych.

- Najważniejszym z nich jest przyjęta w Polsce Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od maja funkcjonujemy również w nowym reżimie ochrony danych osobowych, dzięki rozporządzeniu RODO, a sektor finansowy rozpoczął wdrażanie dyrektywy PSD2. Jednocześnie zmiany w organizacjach z punktu widzenia technologii były napędzane przez projekty transformacji do chmury. Firmy coraz liczniej zaczęły korzystać z umów współpracy z dostawcami w formie managed service.

Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider ds. cyberbezpieczeństwa, Deloitte

Agile i DevOps

Niemal połowa badanych dyrektorów IT z Polski (47 proc.) uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev z zespołem operacji Ops) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji.

Podczas mijającego roku byliśmy świadkami istnego wybuchu inicjatyw związanych z implementacją filozofii DevOps w dużych organizacjach. Ta metodyka przestała być domeną akademicką i stała się niemal koniecznością w warunkach dynamicznego rynku. Nie wszystkie wspomniane próby jednak zakończyły się powodzeniem. Badania rynkowe potwierdzają hipotezę, że programy typu „top down”, bez wcześniejszej budowy kompetencji i akumulacji doświadczeń w ramach indywidualnych zespołów, dają nieoptymalne rezultaty. Stworzenie zespołom odpowiednich warunków do dzielenia się wiedzą okazuje się o wiele bardziej kluczowe w skalowaniu DevOps, niż wyszukane struktury organizacyjne i procesy narzucone „z góry”. Te same badania pokazują zasadniczy rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem menedżerów wyższego szczebla o skali automatyzacji w swoich organizacjach, a realnymi doświadczeniami poszczególnych zespołów. Coraz wyraźniej widać również, że cele związane ze zwiększeniem zwinności organizacji są często nieosiągalne bez fundamentalnych zmian w samej architekturze IT, czego efektem jest coraz powszechniejsze stosowanie wzorca budowy aplikacji w oparciu o mikroserwisy zarządzane przez małe, interdyscyplinarne zespoły.

Alan Pilawa, Menedżer w zespole doradztwa technologicznego, Deloitte

 

Robotyka i rozwiązania kognitywne

Roboty, rozumiane jako programy automatyzujące czynności, coraz częściej uzupełniają pracę ludzi odciążając ich od rutynowych prac niewymagających inteligencji.

 

Oprócz robotów, do współpracy z ludźmi, wchodzą również coraz częściej rozwiązania kognitywne (np. do odczytywania i segregacji emaili), które działając we współpracy z robotami zwiększają możliwości automatyzacji procesów dotychczas nieosiągalne dla samych robotów. W 2018 roku znacząco wzrosła grupa organizacji, które rozszerzyły wykorzystanie robotów, natomiast wciąż mało jest organizacji wykorzystujących roboty na dużą skalę (ponad 50 robotów). Z naszej obserwacji wynika, że przy osiągnięciu dużej skali robotyzacji współpraca ludzie–roboty wymaga innego, dużo bardziej ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania robotami.

Adam Dziemba, starszy menedżer w zespole Robotic & Cognitive Automation, Deloitte
 

Blockchain

Blockchain wciąż pozostaje technologią, o której jest bardzo głośno, dużo się mówi, ale rzeczywista adopcja w produkcyjnych zastosowaniach pozostaje marginalna.

Co prawda kolejne instytucje wprowadzają rozwiązania oparte o blockchain (np. kilka wiodących polskich banków), jednak droga do upowszechnienia się tej technologii pozostaje jeszcze długa i wyboista. Pomimo, że analitycy i firmy zajmujące się blockchainem na każdym kroku podkreślają różnicę pomiędzy tą technologią, a kryptowalutami, to zamieszanie na rynku kryptowalut, (cena bitcoina spadła w 2018 roku z poziomu ok. 20 000 USD do 3 300 USD), nie pomaga w budowaniu zaufania również do technologii blockchain wśród instytucji finansowych i przedsiębiorców.
Jakub Garszyński, Dyrektor działu zarządzania ryzykiem, Lider usług Cloud, Deloitte

Nie da się ukryć, że w dobie wykładniczego rozwoju technologii biznes musi przekształcać się w równie szybkim tempie. To wymaga przedefiniowania dotychczasowych modeli pracy i nabrania zwinności organizacyjnej. Dziś zespoły IT coraz częściej współpracują z biznesem uczestnicząc w procesie wymyślania, projektowania i tworzenia nowych produktów. Umiejętności i wiedza specjalistyczna wciąż są w cenie, ale współpraca między zespołowa wymusza szybki rozwój miękkich kompetencji takich jak kreatywność, elastyczność poznawcza, czy inteligencja emocjonalna. Nie da się zatem ukryć, że nadchodzący 2019 rok, może być jeszcze dynamiczniejszy pod kątem zmian.

Jakie trendy technologiczne będą w nim wiodły prym? Na to pytanie nasi eksperci postarają się odpowiedzieć już 20 lutego podczas otwartego spotkania inaugurującego raport – Tech Trends 2019.
 

Czy ta strona była pomocna?