W jaki sposób zwiększyć efektywność procesu purchase-to-pay oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych?

Usługi

W jaki sposób zwiększyć efektywność procesu purchase-to-pay oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych?

Studium przypadku przy wykorzystaniu technologii process mining

Sierpień 2022 r.

Duże organizacje o złożonym profilu działalności otrzymują oraz płacą tysiące faktur miesięcznie. Sprawia to, że procesy związane z obsługą tych faktur również mają charakter wielowątkowy. Pełna analiza efektywności tych procesów bez odpowiedniego narzędzia może być skomplikowana bądź wręcz niemożliwa.

Często obserwujemy, że przyczyną występowania zatorów płatniczych nie jest zła wola przedsiębiorców, a nieefektywne procesy wewnątrz organizacji, przede wszystkim w obszarze procesu purchase-to-pay. Jednym z możliwych rozwiązań, pozwalających w efektywny sposób zidentyfikować szczegółowe przyczyny występowania zatorów, jest wykorzystanie technologii process mining. Nasze doświadczenie wskazuje, że dzięki wykorzystaniu tej technologii, organizacje są w stanie zidentyfikować w procesach zakupowo-finansowych nieefektywności, które nie zostały zidentyfikowane przy wykorzystaniu innych, bardziej tradycyjnych metod analizy.
Teoretyczny (modelowy) przebieg procesu P2P

 

Faktyczny przebieg procesu P2P

 

Kluczowe korzyści płynące z wykorzystania technologii process mining do analizy procesu purchase-to-pay:
  • Poprawienie wskaźników w raporcie z praktyk płatniczych
  • Usprawnienie procesów (np. obiegu faktur) w organizacji
  • Poprawa terminowości regulowania zobowiązań
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności z ustawą „antyzatorową” oraz ryzyka kontroli UOKiK

Możliwe sposoby wykorzystania technologii process mining

Analiza przyczyn występowania zatorów płatniczych, m.in. za pomocą technologii process mining

Wykorzystanie zaawansowanej analityki w celu precyzyjnej identyfikacji nieefektywności w procesach zakupowo-sprzedażowych, tym samym przyczyniając się m.in. do ograniczenia ryzyka nałożenia kar przez UOKiK oraz poprawy wskaźników w raporcie z praktyk płatniczych.

Wdrożenia narzędzi wykorzystujących metodologię process mining

Wdrożenie dedykowanego narzędzia informatycznego pozwalającego na bieżącą analizę efektywności i wydajności procesów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zakupowego purchase-to-pay.
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką o wykorzystaniu technologii process mining w celu poprawy efektywności procesu purchase-to-pay

 

Pobierz ulotkę

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Senior Manager, Risk Advisory, Corporate Risk

Szymon specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym. W swojej karierze realizował projekty dla wiodących instytucji finansowych oraz firm energetycznych w różnych kra... Więcej