Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę oraz praca zdalna i workation poza granicami Polski

Artykuł

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę oraz praca zdalna i workation poza granicami Polski

O czym należy pamiętać delegując pracowników do pracy za granicą? Co należy wziąć pod uwagę w przypadku wykonywania pracy przez pracowników w trybie pracy zdalnej z zagranicy? Co to jest „workation”?

Otwarte szkolenie on-line: 13 czerwca 2023 r., godz. 10:00 – 15:00

Gospodarka globalna, a także swoboda przepływu kapitału i ludzi powodują, że mobilność pracowników jest codziennością wielu firm. W ślad za zmieniającą się charakterystyką rynku pracy pojawiają się regulacje prawne, które mają nadążyć za zmianami. Regulacje wprowadzane są zarówno na arenie międzynarodowej (np. przepisy unijne), ale także na gruncie krajowych przepisów różnych państw. Mobilność pracowników ma swoje konsekwencje w wielu obszarach, w szczególności w zakresie prawa pracy, podatków dochodowych i ubezpieczeń społecznych. W ostatnim czasie na popularności zyskuje także praca zdalna (remote work), również ta świadczona za granicą, a także „workation”. Zapraszamy na szkolenie on-line, w ramach którego eksperci Deloitte przedstawią najistotniejsze aspekty wiążące się z mobilnością pracowników z punktu widzenia prawa pracy, PIT i ubezpieczeń społecznych, a także CIT. Omówimy najważniejsze zagadnienia i zaadresujemy pojawiające się wątpliwości.

 

Szczegóły

Data i godzina
13 czerwca 2023 r.
godz.: 10:00 – 15:00

Cena za osobę
799 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych aspektów związanych z mobilnością międzynarodową pracowników, w tym wyjaśnienie, czym jest delegowanie i czym się różni od podróży służbowej. Ponadto wyjaśnimy, czy możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej dla polskiego pracodawcy z zagranicy i jakie mogą być tego skutki, a także wskażemy, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy tzw. „workation”. Konsekwencje mobilności pracowników mogą dotyczyć zarówno działów HR, jak i finansowych polskich spółek, a także zespołów odpowiedzialnych za zatrudnienie w podmiocie zagranicznym, dlatego warto dobrze przygotować się na taką okoliczność. Ponadto, przed podjęciem decyzji o delegowaniu pracowników, pracy zdalnej z zagranicy i workation należy rozważyć skutki dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, jakie mogą powstać zarówno w Polsce, jak i zagranicą – pracodawcy, pracodawcy goszczącego w przypadku delegowania, pracownika, a nieraz także jego rodziny.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się krok po kroku co należy zrobić, aby delegowanie pracowników, praca zdana z zagranicy czy też workation przebiegało sprawnie i żeby wszystkie niezbędne formalności były realizowane terminowo i prawidłowo. Powiemy także, co należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zezwoleniu pracownikom na pracę zdalną z zagranicy i jakie może to nieść za sobą skutki.

  1. Definicja podróży służbowej i oddelegowania w świetle polskich i międzynarodowych przepisów prawa pracy – jakie są podobieństwa i różnice?

  2. Co to jest tak naprawdę „workation”?

  3. Jakie świadczenia należy zagwarantować pracownikowi w przypadku: wysłania pracownika w podróż służbową, delegowania pracownika do pracy za granicę lub wyrażając zgodę na wykonywanie „workation”? Jakie jest ich traktowanie na gruncie PIT i ZUS?

  4. Polityki stosowane przez pracodawców

  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne osób – implikacje powstające dla pracowników i pracodawców

  6. Dyrektywa o delegowaniu pracowników i jej wpływ na obowiązki pracodawców

  7. Zakład zagraniczny – czy pracownik „za granicą” rodzi ryzyka na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

  8. Wydatki pracodawcy związane z delegowaniem pracownika, pracą zdalną czy workation jako koszty uzyskania przychodów

  9. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie skierowane jest do działów HR polskich spółek delegujących pracowników za granice oraz przyjmujących pracowników delegowanych do Polski z innych krajów. Szkolenie może być również przydatne dla osób po stronie biznesu, które decydują o delegowaniu pracowników lub zajmują się rozliczeniami finansowymi i podatkowymi oddelegowań oraz samych pracowników delegowanych za granicę lub rozważających wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy dla polskiego pracodawcy.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?