Otwarte szkolenie on-line: Kasy fiskalne – obowiązki, wyzwania, szanse

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Kasy fiskalne – obowiązki, wyzwania, szanse

Kluczowe aspekty podatkowe związane z ewidencjonowaniem sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz jej dokumentacją i raportowaniem dla celów VAT

Szkolenie on-line: 27 października 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Postępująca digitalizacja rozliczeń podatkowych dotyka również kasy fiskalne. Można zauważyć trend wprowadzania regulacji i rozwiązań technologicznych związanych z bieżącym raportowaniem transakcji do organów podatkowych, jak i zmierzających do stopniowego przechodzenia na elektroniczny obieg i archiwizację dokumentów fiskalnych. Wśród takich rozwiązań można wskazać m.in. kasy online i kasy mające postać oprogramowania oraz e-paragony. W dobie tych zmian dotychczasowe, wieloletnie praktyki związane z ewidencjonowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych mogą wymagać odświeżenia, jak również stanowić okazję do weryfikacji ich prawidłowości i szansę na usprawnienie procesów wewnętrznych w tym zakresie. W związku z tym zapraszamy na szkolenie on-line, podczas którego w świetle aktualnego stanu prawnego i praktyki zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z kasami fiskalnymi z perspektywy VAT.

Szczegóły

Data i godzina
27 października 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w obszarze kas fiskalnych, w tym wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji, dokumentacji oraz raportowania. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych online oraz kasach mających postać oprogramowania, regulacje dotyczące raportowania sprzedaży w pliku JPK_V7, dokumentowania korekt i pomyłek, wystawiania faktur do paragonów, wystawiania paragonów w postaci elektronicznej. Ponadto zostaną przybliżone obowiązki wynikające ze sprzedaży na rzecz pracowników oraz kwestie dotyczące stosowania wybranych zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

W trakcie szkolenia przedstawiane będą przykłady przygotowane w oparciu o doświadczenie ekspertów Deloitte.

W ramach spotkania zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi (Q&A) dotyczących tematyki szkolenia.

Agenda szkolenia
  1. Kasy online vs. kasy mające postać oprogramowania – omówienie
  2. Fiskalizacja kasy i obowiązki sprzedawcy związane z jej użytkowaniem
  3. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych – obowiązki sprzedawcy
  4. Dokumenty związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych – w tym paragony, e-paragony, faktury, raporty fiskalne, faktury do paragonów, paragony z NIP nabywcy
  5. Zwroty towarów, uznane reklamacje i oczywiste omyłki
  6. Raportowanie sprzedaży oraz zwrotów i oczywistych omyłek w pliku JPK_V7
  7. Wybrane zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych – praktyczne aspekty ich stosowania
  8. Specyfika kas fiskalnych szczególnego rodzaju, kas instalowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży
  9. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?