Na drodze do PSD3: silne uwierzytelnianie klienta i bezpieczeństwo płatności

Artykuł

Webinar z cyklu „Na drodze do PSD3”: silne uwierzytelnianie klienta i bezpieczeństwo płatności

Aktualne problemy regulacyjne sektora płatniczego i nadchodzące zmiany prawne. Praktyczne omówienie projektów dyrektywy PSD3 i rozporządzenia PSR.

Nagranie webinaru z dnia 5 października 2023 r.

Zapraszamy na drugi webinar z cyklu „Na drodze do PSD3”, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omawiają aktualne problemy regulacyjne sektora płatniczego i komentują nadchodzące zmiany prawne. Praktycznemu omówieniu projektów dyrektywy PSD3 i rozporządzenia PSR towarzyszy również komentarz do bieżących zagadnień prawnych w działalności dostawców innowacyjnych płatności. W trakcie cyklu poruszane są również inne zagadnienia związane z regulacją sektora fintech w Europie: ramy prawne dla otwartej bankowości i otwartych finansów (Financial Data Access Framework), cyfrowego euro czy płatności natychmiastowych w UE.

Podczas najbliższego spotkania dr Michał Mostowik i Marta Merta przedstawią projektowane zmiany w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom na rynku usług płatniczych. Pakiet dotyczący cyfrowych płatności (opublikowany w czerwcu 2023 r.) znacznie rozszerza wymogi dla banków i pozostałych dostawców usług płatniczych w tym obszarze. Chociaż dotychczasowe przepisy w tym obszarze nałożyły już na dostawców bardzo restrykcyjne wymogi (takie jak obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta czy obowiązek raportowania oszustw i incydentów), Komisja Europejska planuje kolejną zmianę przepisów mającą na celu poprawę bezpieczeństwa środków użytkowników. Wśród zmian omawianych przez ekspertów Deloitte znajdą się:

  • nowe zasady stosowania silnego uwierzytelniania klienta, w tym z użyciem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (zgodnie z rozporządzeniem eIDAS 2.0)
  • rozwiązania zmierzające do zwiększenia kontroli użytkownika nad udostępnianiem informacji o rachunku innym podmiotom, w tym TPP (poprzez specjalny dashboard)
  • wprowadzenie usługi potwierdzenia danych odbiorcy (analogicznej do rozwiązań projektowanych zgodnie z projektem rozporządzenia o płatnościach natychmiastowych w euro)
  • szczególne zasady zarządzania ryzykiem oszustw (w tym relacja PSR i rozporządzenia DORA w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej podmiotów finansowych), a także przetwarzania danych osobowych przez dostawców i systemy płatności.

W ślad za zmianami związanymi z bezpieczeństwem transakcji, nowe przepisy zmieniają dotychczasowe zasady odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane (np. rozszerzone prawo regresu wydawcy instrumentu, zmiany w zakresie ciężaru dowodu). Ponadto, projekt PSR przewiduje również dodatkową odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za oszustwa socjotechniczne (np. spoofing).

Podczas webinaru eksperci Deloitte postarają się udzielić odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z obszarem bezpieczeństwa transakcji w PSD3/PSR:

  • czy stosowanie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo płatności?
  • w jaki sposób nowa inicjatywa Komisji Europejskiej może wpłynąć na postępowania UOKIK i KNF w sprawie transakcji nieautoryzowanych?
  • czy nowe przepisy usuną wątpliwości interpretacyjne związane z błędami w implementacji dyrektywy PSD2 do prawa polskiego?

Cykl „Na drodze do PSD3” jest przeznaczony zarówno dla profesjonalistów z branży płatniczej (w tym osób odpowiedzialnych za obszar produktowy, IT, zarządzania ryzykiem, prawny i compliance), jak również dla przedsiębiorców i managerów rozpoczynających swoją działalność w sektorze fintech i paytech.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 5 października 2023 r.

Kontakt:
Agata Matysiak
amatysiak@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?