Kształtowanie ustroju rolnego, nieruchomości

Artykuł

Webinar: Nowe ograniczenia w transakcjach M&A oraz na rynku nieruchomości

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Nagranie z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zapraszamy na webinar, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omówią wprowadzone niedawno przepisy odnoszące się do nowych ograniczeń w obrocie udziałami i akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

W ramach webinaru, omówione zostaną między innymi następujące kwestie:

  • Rozszerzony zakres zastosowania przez KOWR prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółce.
  • Pojęcie spółki dominującej, której udziały lub akcje będą przedmiotem prawa pierwokupu KOWR.
  • W jaki sposób zmieni się praktyka transakcyjna w związku z nowymi obowiązkami dla spółek.
  • Jakie cechy nieruchomości powodują powstanie ograniczeń w obrocie udziałami lub akcjami spółek.

Na te i inne pytania w trakcie webinaru odpowiedzą eksperci Deloitte Legal Konrad Bisiorek, Zuzanna Sapocińska oraz Błażej Badera.

Ponadto, eksperci:

  • przedstawią obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej w kontekście reorganizacji spółek, z uwzględnieniem zmian w zakresie przekształcenia spółek,
  • omówią kwestię prawa pierwokupu KOWR w ramach zmian w kapitale zakładowym spółek,
  • przedstawią najważniejsze zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną przez fundacje rodzinne,
  • wskażą sankcje za nieprzestrzeganie ograniczeń,
  • omówią wątpliwości interpretacyjne wynikające z nowelizacji oraz luki w obowiązujących regulacjach i ich potencjalne skutki.

Na zakończenie eksperci odpowiedzą na Państwa pytania.
Zmiany obowiązują od 5 października 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do rejestracji.

 

Szczegóły

Nagranie z dnia 4 grudnia 2023 r.

Kontakt:
Agata Matysiak
amatysiak@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?