Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zagadnienia praktyczne

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Jak należycie wypełniać obowiązki ciążące na płatniku podatku u źródła w obliczu zmieniających się przepisów oraz praktyki podatkowej?

Szkolenie on-line: 10 grudnia 2021 r., godz. 10:00 - 14:00

Spodziewane jest, że od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe zasady poboru podatku u źródła. Związane jest to z upływem terminu zawieszenia stosowania niektórych przepisów wprowadzonych w 2019 r. oraz z dodatkowymi istotnymi modyfikacjami przewidzianymi w tzw. Polskim Ładzie.

Rewolucyjne zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym (podatek u źródła, withholding tax, WHT) rozpoczęły się w 2019 r., kiedy to wprowadzono przepisy przewidujące pobór podatku przez płatnika i późniejsze ubieganie się o zwrot podatku (mechanizm pay and refund). Z uwagi na liczne wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów, Minister Finansów kilkukrotnie zawieszał moc obowiązującą niektórych z nich. Planowane jest, że zawieszenie skończy się 31 grudnia 2021 r., przy czym kształt przepisów w zakresie WHT obowiązujących w 2022 r. będzie dodatkowo istotnie zmodyfikowany w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Jednocześnie, na przestrzeni ostatnich lat podatek u źródła stał się jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli i postępowań. W konsekwencji, prawidłowe wypełnianie obowiązków z jego zakresu jest kluczowe nie tylko dla zabezpieczenia pozycji podatkowej płatnika, ale również dla ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia.
 

Data i godzina
10 grudnia 2021 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
299 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawimy ogólne zasady rządzące polskim systemem podatku u źródła;
 • Położymy szczególny nacisk na nowelizację z roku 2019 oraz zmiany planowane od 1 stycznia 2022 r.;
 • Omówimy bieżącą praktykę organów podatkowych, w tym nasze doświadczenia zdobyte w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

Agenda szkolenia:

1. 

Podstawowe zasady podatku u źródła w polskim systemie prawnym:

 • katalog podmiotowy – rodzaje płatności podlegających WHT, w tym obszary wątpliwe i bieżąca praktyka organów w tym zakresie;
 • preferencyjne zasady opodatkowania:
  • zwolnienia z opodatkowania;
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • najważniejsze deklaracje i informacje podatkowe w podatku u źródła.

2.

Zasady poboru podatku u źródła:

 • weryfikacja warunków stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania z należytą starannością;
 • płatności przekraczające 2 000 000 PLN – obecny stan prawny oraz zmiany planowane od 1 stycznia 2022 r.;
 • instrumenty pozwalające na zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania: oświadczenie płatnika oraz opinia o stosowaniu zwolnienia (preferencji), w tym zmiany planowane od 1 stycznia 2022 r.

3.

Praktyczne wyzwania związane z rozliczaniem podatku u źródła:

 • klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner);
 • szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca zwolnień z opodatkowania WHT – art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • wybrane doświadczenia z kontroli i postępowań podatkowych.

4.

Sesja Q&A

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, zajmujących się rozliczeniami podatku u źródła, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, a także pracowników działów prawnych przedsiębiorstw dokonujących transakcji z zagranicznymi podmiotami.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?