Otwarte szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Jak należycie wypełniać obowiązki ciążące na płatniku podatku u źródła w obliczu zmieniających się przepisów oraz praktyki podatkowej?

Szkolenie on-line: 13 grudnia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Mija rok od kiedy nowe zasady poboru podatku u źródła (withholding tax, WHT) zaczęły w pełni obowiązywać. Okres ten pozwolił na zebranie pierwszych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów, w tym mechanizmu Pay & Refund. Jednocześnie na gruncie znowelizowanych przepisów pojawiło się szereg praktycznych wątpliwości, w szczególności związanych ze stosowaniem oświadczeń płatnika. Część z tych wątpliwości znalazła odpowiedź ustawodawcy w postaci niedawno uchwalonej ustawy zmieniającej ustawę o CIT.

Podatek u źródła nadal pozostaje jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli i postępowań. W konsekwencji, prawidłowe wypełnianie obowiązków z jego zakresu jest kluczowe nie tylko dla zabezpieczenia pozycji podatkowej płatnika, ale również dla ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

W ramach proponowanego szkolenia on-line podsumujemy roczne doświadczenia z nowymi przepisami o WHT, omówimy praktyczne wątpliwości, z którymi można spotkać się przy ich stosowaniu oraz przedstawimy ostatnie zmiany w przepisach w tym zakresie.

Szczegóły

Data i godzina
13 grudnia 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawimy ogólne zasady rządzące polskim systemem podatku u źródła;
 • Położymy szczególny nacisk na zmiany od 1 stycznia 2022 r. (Procedura Pay&Refund) oraz modyfikacje wprowadzone od 1 stycznia 2023 r.;
 • Przedstawimy nasze doświadczenia w zakresie postępowania o wydanie opinii o stosowaniu preferencji WHT;
 • Omówimy bieżącą praktykę organów podatkowych, w tym nasze doświadczenia zdobyte w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Agenda szkolenia
 1. Podstawowe zasady podatku u źródła w polskim systemie prawnym:
  • katalog podmiotowy – rodzaje płatności podlegających WHT, w tym obszary wątpliwe i bieżąca praktyka organów w tym zakresie;
  • preferencyjne zasady opodatkowania:
   • zwolnienia z opodatkowania;
   • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • najważniejsze deklaracje i informacje podatkowe w podatku u źródła.
 2. Zasady poboru podatku u źródła:
  • weryfikacja warunków stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania z należytą starannością;
  • płatności przekraczające 2 000 000 PLN;
  • instrumenty pozwalające na zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania: oświadczenie płatnika oraz opinia o stosowaniu preferencji, w tym zmiany od 1 stycznia 2023 r.
 3. Praktyczne wyzwania związane z rozliczaniem podatku u źródła:
  • oświadczenia płatnika – wątpliwości w zakresie 2022 r.;
  • klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner);
  • szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca zwolnień z opodatkowania WHT – art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • wybrane doświadczenia z kontroli i postępowań podatkowych.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?