Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Jak należycie wypełniać obowiązki ciążące na płatniku podatku u źródła w obliczu zmieniających się przepisów oraz praktyki podatkowej?

Szkolenie on-line: 28 listopada 2023 r., godz. 10:00 - 14:30

Mijają dwa lata od kiedy nowe zasady w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym mechanizm pay & refund, w pełni obowiązują. Stosowanie tych regulacji wciąż stanowi duże wyzwanie dla płatników zobowiązanych do dochowania i dokumentowania należytej staranności. Zapraszamy na szkolenie on-line, w ramach którego kompleksowo omówimy regulacje w zakresie WHT, przedstawimy bieżącą praktykę organów i sądów oraz przekażemy praktyczne wskazówki odnośnie do należytej staranności oczekiwanej od płatników.

 

Szczegóły

Data i godzina
28 listopada 2023 r.
godz.: 10:00 – 14:30

Cena za osobę
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Pomimo upływu dwóch lat od kiedy mechanizm pay & refund wszedł w pełni w życie, stosowanie zmodyfikowanych regulacji w zakresie podatku u źródła nadal stanowi duże wyzwanie dla płatników zobowiązanych do dochowania i dokumentowania należytej staranności. Jednocześnie projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów opublikowany jeszcze w 2019 r. nadal nie doczekał się swojej ostatecznej wersji.

Podatek u źródła pozostaje zaś jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli i postępowań. W konsekwencji, prawidłowe wypełnianie obowiązków z jego zakresu jest kluczowe nie tylko dla zabezpieczenia pozycji podatkowej płatnika, ale również dla ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Celem szkolenia on-line jest wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku u źródła oraz przygotowanie ich do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na płatników. W ramach szkolenia kompleksowo omówimy regulację w zakresie WHT oraz podsumujemy dwuletnią praktykę stosowania znowelizowanych przepisów.

Skupimy się na obowiązkach płatników w świetle najnowszej praktyki organów podatkowych. W szczególności przekażemy praktyczne wskazówki odnośnie do dochowania i dokumentowania należytej staranności oraz omówimy pozostałe zasady stosowania regulacji w zakresie WHT, w tym składanie oświadczeń płatnika, pozyskiwanie i stosowanie opinii o stosowaniu preferencji oraz występowanie o zwrot podatku. Podzielimy się również naszymi doświadczeniami z postępowań i kontroli podatkowych.

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawimy ogólne zasady rządzące polskim systemem podatku u źródła;
 • Położymy szczególny nacisk na aspekty praktyczne, w tym stosowanie procedury pay & refund oraz dochowanie i dokumentowanie należytej staranności;
 • Przedstawimy nasze doświadczenia w zakresie postępowania o wydanie opinii o stosowaniu preferencji WHT i postępowania o zwrot podatku;
 • Omówimy bieżącą praktykę organów podatkowych, w tym nasze doświadczenia zdobyte w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku u źródła.

1. Podstawowe zasady podatku u źródła w polskim systemie prawnym:

 • katalog przedmiotowy – rodzaje płatności podlegających WHT, w tym obszary wątpliwe i bieżąca praktyka organów w tym zakresie;
 • preferencyjne zasady opodatkowania:
  • zwolnienia z opodatkowania;
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • najważniejsze deklaracje i informacje podatkowe w podatku u źródła.

2. Zasady poboru podatku u źródła:

 • płatności nieprzekraczające 2 000 000 PLN;
 • mechanizm pay & refund – zasady ogólne;
 • oświadczenia płatnika;
 • opinie o stosowaniu preferencji;
 • zwrot podatku.

3. Praktyczne wyzwania związane z rozliczaniem podatku u źródła:

 • należyta staranność – niezbędny zakres i przykłady praktyczne;
 • klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner);
 • oświadczenia płatnika – wątpliwości praktyczne;
 • stosowanie preferencji w WHT w przypadku spółek osobowych;
 • opinie o stosowaniu preferencji i zwrot podatku – wybrane doświadczenia z postępowań;
 • kontrole podatkowe.

4. Dyrektywa w sprawie spółek fasadowych (ATAD 3 / Dyrektywa unshell)

5. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?