Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) – bieżąca praktyka i wyzwania dla przedsiębiorców

Jak należycie wypełniać obowiązki ciążące na płatniku podatku u źródła w obliczu zmieniających się przepisów oraz praktyki podatkowej?

Nagranie z otwartego szkolenia on-line

Mijają dwa lata od kiedy nowe zasady w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym mechanizm pay & refund, w pełni obowiązują. Stosowanie tych regulacji wciąż stanowi duże wyzwanie dla płatników zobowiązanych do dochowania i dokumentowania należytej staranności. Zapraszamy na nagranie ze szkolenie on-line, które odbyło się 28 listopada 2023 r., w trakcie którego eksperci Deloitte kompleksowo omawiają regulacje w zakresie WHT, odnoszą się do bieżącej praktyki organów i sądów oraz przekazują praktyczne wskazówki odnośnie do należytej staranności oczekiwanej od płatników. Nasi eksperci przedstawiają również bieżący stan prac nad objaśnieniami podatkowymi do przepisów o WHT (projekt objaśnień z 25 września 2023 r.) oraz podsumowują wnioski z nich płynące. Czas trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4,5 godziny.

 

Szczegóły

Czas trwania szkolenia
4,5 godziny

Dostęp do nagrania
7 dni

Cena za osobę
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz zgłoszeniowy

Pomimo upływu dwóch lat od kiedy mechanizm pay & refund wszedł w pełni w życie, stosowanie zmodyfikowanych regulacji w zakresie podatku u źródła nadal stanowi duże wyzwanie dla płatników zobowiązanych do dochowania i dokumentowania należytej staranności.

Podatek u źródła pozostaje zaś jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli i postępowań. W konsekwencji, prawidłowe wypełnianie obowiązków z jego zakresu jest kluczowe nie tylko dla zabezpieczenia pozycji podatkowej płatnika, ale również dla ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku u źródła oraz przygotowanie ich do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na płatników. W ramach szkolenia kompleksowo omówimy regulację w zakresie WHT oraz podsumujemy dwuletnią praktykę stosowania znowelizowanych przepisów.

Skupimy się na obowiązkach płatników w świetle najnowszej praktyki organów podatkowych. W szczególności przekażemy praktyczne wskazówki odnośnie do dochowania i dokumentowania należytej staranności oraz omówimy pozostałe zasady stosowania regulacji w zakresie WHT, w tym składanie oświadczeń płatnika, pozyskiwanie i stosowanie opinii o stosowaniu preferencji oraz występowanie o zwrot podatku. Podzielimy się również naszymi doświadczeniami z postępowań i kontroli podatkowych.

W trakcie szkolenia:

 • Przedstawimy ogólne zasady rządzące polskim systemem podatku u źródła;
 • Położymy szczególny nacisk na aspekty praktyczne, w tym stosowanie procedury pay & refund oraz dochowanie i dokumentowanie należytej staranności;
 • Przedstawimy nasze doświadczenia w zakresie postępowania o wydanie opinii o stosowaniu preferencji WHT i postępowania o zwrot podatku;
 • Omówimy bieżącą praktykę organów podatkowych, w tym nasze doświadczenia zdobyte w trakcie kontroli i postępowań podatkowych;
 • Przedstawimy bieżący stan prac nad objaśnieniami podatkowymi oraz podsumujemy wnioski płynące z objaśnień lub projektu objaśnień (projekt z 25 września 2023 r.);
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Prelegentami szkolenia będą uznani eksperci Deloitte posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku u źródła.

1. Podstawowe zasady podatku u źródła w polskim systemie prawnym:

 • katalog przedmiotowy – rodzaje płatności podlegających WHT, w tym obszary wątpliwe i bieżąca praktyka organów w tym zakresie;
 • preferencyjne zasady opodatkowania:
  • zwolnienia z opodatkowania;
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • najważniejsze deklaracje i informacje podatkowe w podatku u źródła.

2. Zasady poboru podatku u źródła:

 • płatności nieprzekraczające 2 000 000 PLN;
 • mechanizm pay & refund – zasady ogólne;
 • oświadczenia płatnika;
 • opinie o stosowaniu preferencji;
 • zwrot podatku.

3. Praktyczne wyzwania związane z rozliczaniem podatku u źródła:

 • należyta staranność – niezbędny zakres i przykłady praktyczne;
 • klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner), w szczególności w świetle objaśnień podatkowych (projekt objaśnień z 25 września 2023 r.);
 • oświadczenia płatnika – wątpliwości praktyczne;
 • stosowanie preferencji w WHT w przypadku spółek osobowych;
 • opinie o stosowaniu preferencji i zwrot podatku – wybrane doświadczenia z postępowań;
 • kontrole podatkowe.

4. Dyrektywa w sprawie spółek fasadowych (ATAD 3 / Dyrektywa unshell)

5. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w tym dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego wraz z indywidualnym dostępem do nagrania na platformie streamingowej zostanie wysłane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Dostęp do nagrania jest przyznawany na czas określony tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania przez Deloitte potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Aby obejrzeć nagranie należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin udostępniania treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Usługodawcą jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania ze szkolenia on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?