Praktyczne warsztaty on-line z obsługi SENT

Artykuł

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi SENT

System monitorowania przewozu towarów z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz kluczowych zagadnień

Otwarte szkolenie on-line: 24 maja 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Od 2017 r. funkcjonuje w Polsce System Monitorowania Przewozu SENT. Od momentu jego wprowadzenia zakres wyrobów oraz czynności objętych obowiązkiem monitorowania w systemie SENT jest sukcesywnie rozszerzany, najpierw o oleje spożywcze, LPG, produkty lecznicze, w tym roku o odpady oraz planowo również wyroby węglowe. Ponadto, SENT objął również przewóz koleją oraz transakcje olejami opałowymi, w tym także przypadki, w których nie towarzyszy im przemieszczanie.

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby móc zgodnie z przepisami monitorować przewóz oraz obrót wyrobów w ramach SENT. Jednocześnie odniesiemy się do ostatnich i planowanych zmian regulacji w zakresie SENT. Przedstawimy również wnioski płynące z najciekawszych rozstrzygnięć sądowych.

Przeprowadzony przez nas warsztat będzie skupiał się na praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących SENT, a ponadto przedstawimy Państwu, jak w praktyce funkcjonuje system SENT w zakresie obsługi zgłoszeń, w tym w szczególności:

 • sposób komunikowania się z systemem SENT;
 • dokonywanie zgłoszeń w ramach SENT (w tym np. zgłoszenia dla przewozu rozpoczynającego się poza Polska oraz w kraju, zgłoszenia zbiorcze);
 • aktualizacja zgłoszeń, w tym potwierdzenie odbioru towarów;
 • specyfikę zgłoszeń dotyczących obrotu paliwami opałowymi;
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu SENT.
   

W trakcie warsztatu zaprezentujemy metodę generowania i wysyłania zgłoszeń za pomocą PUESC.

Eksperci Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania zadawane przez uczestników warsztatu.
 

Szczegóły

Data i godzina
24 maja 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Agenda
 1. Część teoretyczna - omówienie:
  • zasad funkcjonowania systemu SENT
  • ostatnich zmian w przepisach
  • orzecznictwa w zakresie SENT
    
 2. Część praktyczna w środowisku testowym systemu SENT
  • pokazanie działania systemu i generowania zgłoszeń
  • pokazanie praktycznych problemów wynikających z doświadczeń zdobytych na projektach

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Warsztat jest skierowany do osób zajmujących się wykonywaniem obowiązków związanych z monitorowaniem przemieszczenia lub obrotu towarów w systemie SENT, w tym firm transportowych pełniących rolę przewoźnika.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.
Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Czy ta strona była pomocna?