Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zagadnienia praktyczne

Artykuł

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zagadnienia praktyczne

Szkolenie on-line: 8 listopada 2021 r., godz. 10:00 - 14:00

Regulacje MDR nałożyły kolejny obowiązek sprawozdawczy na polskich podatników. Pomimo, że przepisy te weszły w życie ponad dwa i pół roku temu, ich interpretacja oraz praktyczne stosowanie przez podatników nadal nastręcza wiele trudności.

Z naszych obserwacji wynika, że ciężar identyfikacji i raportowania schematów podatkowych u wielu podatników został przerzucony głównie na działy podatkowe i księgowe. Wynika to z przyjętego uproszczenia polegającego na uznaniu, że schematy podatkowe dotyczą wyłącznie zdarzeń, które nakierowane są na uzyskanie korzyści podatkowej. Podkreślić jednak należy, że w Polsce ustawodawca rozszerzył obowiązek raportowania również na niektóre zdarzenia, które nie mają „podłoża” podatkowego i są nakierowane wyłącznie na osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych przez podatników.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych niezbędne jest wdrożenie rozwiązań, które usprawnią przepływ informacji w spółce pomiędzy poszczególnymi działami, w których mogą wystąpić schematy podatkowe a osobami odpowiedzialnymi za ich weryfikację i raportowanie. Niejasność i duży poziom skomplikowania regulacji MDR, brak oficjalnych interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe (odmowa wydawania interpretacji indywidualnych) oraz trudności techniczne w przygotowaniu informacji MDR w połączeniu z groźbą wielomilionowych kar, wymuszają także doskonałe przygotowanie osób, które odpowiadają za właściwą identyfikację i raportowanie zdarzeń podlegających obowiązkowi.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za MDR w spółkach. W ramach szkolenia przedstawimy praktyczne zagadnienia związane z raportowaniem schematów podatkowych, zarówno w zakresie identyfikacji zdarzeń występujących u podatników, które mogą spełniać przesłanki schematów podatkowych, jak i w zakresie praktycznych wskazówek dotyczących przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, Eksperci Deloitte podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

  • wprowadzenia rozwiązań usprawniających przekazywanie informacji o schematach podatkowych w strukturach wewnętrznych przedsiębiorców
  • oraz raportowania schematów podatkowych, w stosunku do których upłynął już termin na przekazanie informacji do Szefa KAS. 

W ramach szkolenia zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi dotyczących tematyki szkolenia.

Data i godzina
8 listopada 2021 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
299 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie naszego szkolenia szczegółowo omówimy przepisy i podsumujemy nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania przepisów MDR.

W ramach szkolenia poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

  • podstawy raportowania schematów podatkowych wraz z omówieniem przykładów schematów podatkowych,
  • biała lista schematów podatkowych,
  • schemat standaryzowane i niestandaryzowane oraz schematy krajowe i schematy transgraniczne – uwagi praktyczne,
  • podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach,
  • omówienie kar związanych z naruszeniem przepisów o MDR i wskazanie jak za pomocą narzędzi można uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej w tym obszarze,
  • raportowanie schematów podatkowych – praktyczne uwagi,
  • raportowanie schematów podatkowych po upływie terminów.

Agenda szkolenia:

1. 

Wprowadzenie do tematyki MDR

a. Dyrektywa DAC6. Istotne różnice pomiędzy przepisami unijnymi, a przepisami krajowymi MDR. Praktyczne konsekwencje dla podatników.

b. Celowość regulacji. Założenia polskiego ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisów MDR. Realizacja założeń w praktyce.

 

2.

Podstawy raportowania schematów podatkowych

a. Schemat podatkowy. Kiedy uzgodnienie spełnia przesłanki schematu podatkowego? Na jakie uzgodnienia powinno się zwracać szczególną uwagę?

b. Przykłady schematów podatkowych występujących u podatników. Case study.

c. Biała lista schematów podatkowych. Jakie uzgodnienia nie będą stanowić schematów podatkowych?

d. Schematy standaryzowane i niestandaryzowane. Na co należy zwrócić uwagę wdrażając schemat podatkowy przy pomocy promotora? Praktyczne wskazówki.

e. Schematy krajowe i transgraniczne. Problematyka występowania schematów podatkowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

f. Metodologia analizy MDR. Jak uprościć analizę MDR i uczynić ją bardziej efektywną?

 

3.

Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych

a. Promotor, korzystający, wspomagający. W jaki sposób rozróżnić poszczególnych uczestników schematu podatkowego? Dlaczego to takie istotne?

b. Zasady kontaktu z promotorem. Na co zwrócić szczególną uwagę przy ustaleniu warunków współpracy?

c. Zasady kontaktu ze wspomagającym. Czy pracownik może być uznany za wspomagającego? Na co zwrócić szczególną uwagę przy ustaleniu warunków współpracy?

 

4.

Zasady raportowania schematów podatkowych

a. Wyjaśnienie zasad ogólnych dotyczących przygotowania informacji MDR wraz z omówieniem narzędzi do raportowania MDR. Kto może składać informacje MDR w imieniu podatnika? Na jakiej podstawie takie informacje mogą być złożone?

b. Popełniłem błąd w informacji MDR. Czy mogę go poprawić? Omówienie korekt informacji MDR.

c. Raportowanie schematów podatkowych po upływie terminów na przekazanie tych informacji. Czy mogę zwolnić się z odpowiedzialności karno-skarbowej?

d. Wpływ pandemii COVID-19 na obowiązek raportowania schematów podatkowych.

 

5.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów MDR

a. Kto ponosi karę za naruszenie przepisów MDR?

b. Omówienie kar związanych z naruszeniami przepisów MDR.

c. Należyta staranność - jak ją wykazać?

d. Rozwiązania polegające na zmniejszenie lub uniknięcie odpowiedzialności za naruszenie przepisów o MDR

 

6.

Aktywność organów podatkowych w zakresie MDR

 

7.

Panel Q&A, podczas którego eksperci Deloitte odpowiedzą na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia

 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. podatków, zajmujących się także zagadnieniami MDR, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, czy też innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Efektem szkolenia będzie uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji schematów podatkowych, zasad ich raportowania oraz rozwiązań, które mogą być wdrożone w spółkach nakierowanych na obniżenie lub wyłączenie zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej w przypadku uchybienia przepisom MDR.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) oraz najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?