Pełny powrót MDR – czy wiesz, jak przygotować się do wznowienia raportowania krajowych schematów podatkowych?

Artykuł

Webinar: Pełny powrót MDR – czy wiesz, jak przygotować się do wznowienia raportowania krajowych schematów podatkowych?

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy główne wyzwania związane ze stosowaniem przepisów MDR, które wciąż powodują trudności dla wielu przedsiębiorców.

Nagranie webinaru z dnia 19 lipca 2023 r.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zniesiony zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to m.in., że od 1 sierpnia br. przedsiębiorstwa ponownie będą zobligowane „na bieżąco” raportować krajowe schematy podatkowe (MDR) oraz zacznie biec termin na uzupełnienie zaległego raportowania w tym zakresie.

Chociaż regulacje MDR obowiązują już od 2019 roku, to z naszych obserwacji wynika, że w dalszym ciągu prawidłowe stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości. Ze względu na nieprecyzyjne brzmienie regulacji i wciąż bardzo ograniczoną oficjalną praktykę, także świadomość ciążących na podatnikach obowiązków jest u wielu przedsiębiorców niepełna.

Najnowsze rozporządzenie odwołujące stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że już od 1 sierpnia 2023 r. wraca obowiązek terminowego raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). W praktyce oznacza to, że podatnicy będą mieli - zależności od pełnionej roli w schemacie podatkowym - maksymalnie tylko 30 dni na zaraportowanie ww. schematów za cały okres pandemii Covid-19 - tj. od marca 2020 roku. Przy czym w przypadku zaległych raportowań MDR-3 pojawiają się istotne wątpliwości czy termin na raportowanie nie upłynie już 1 sierpnia br.

  Biorąc pod uwagę powyższe, obecnie to już ostatni dzwonek na zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich prac, tak aby ograniczyć ryzyko wielomilionowych kar, które ustawodawca przewidział za brak odpowiedniego raportowania.

   W odpowiedzi na powyższe wyzwania zapraszamy na bezpłatny webinar, w trakcie którego omówimy zagadnienia dotyczące identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, a także podsumujemy nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania przepisów MDR w praktyce.

    

   AGENDA

    1. Przywrócenie obowiązku raportowania – co to oznacza w praktyce
    2. Wprowadzenie do zagadnień dot. raportowania schematów podatkowych
     a) cel wprowadzenia przepisów,
     c) kary związane z przepisami MDR.
    3. Ogólne zasady raportowania
     a) kategorie podmiotów na gruncie MDR,
     b) schemat krajowy a schemat zagraniczny,
     c) cechy rozpoznawcze.
    4. Obowiązki formalne
     a) mechanizm raportowania MDR,
     b) terminy.
    5. Najczęstsze problemy / wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów MDR.

      

     Do kogo skierowany jest webinar?

      Spotkanie jest skierowane głównie do specjalistów ds. podatków zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, czy też innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

      Szczegóły

      Nagranie webinaru z dnia 19 lipca 2023 r.

      Kontakt:
      Aleksandra Sienkiewicz
      asienkiewicz@deloittece.com

      Obejrzyj nagranie

      MDR – oferta wsparcia Deloitte

      MDR – oferta wsparcia Deloitte

      Efektywne raportowanie schematów podatkowych

      Przejmij kontrolę nad raportowaniem MDR w spółce. Sprawdź ofertę Deloitte!

      Pobierz ofertę

      Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

      Najważniejsze informacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce.


      DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

      Czy ta strona była pomocna?