Kompleksowe wsparcie MDR

Rozwiązania

Kompleksowe wsparcie MDR

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków związanych z tzw. Mandatory Disclosure Rules (MDR). Pomożemy zidentyfikować potencjalnie występujące obowiązki oraz doradzimy, jak prawidłowo je wypełnić.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, wybrane podmioty mogą być zobowiązane do wdrożenia i stosowania tzw. Wewnętrznej Procedury MDR. Formalne wymagania w zakresie jej zawartości oraz samego wdrożenia są bardzo rozbudowane. Co więcej, obowiązek taki może dotyczyć również podmiotów spoza Polski (np. zagranicznej spółki matki), a kara za uchybienia w tym zakresie może sięgać nawet 10 mln zł.

W ramach naszego wsparcia pomożemy zidentyfikować czy w ramach Państwa organizacji występuje obowiązek wdrożenia takiej Procedury, które podmioty powinny zostać nią objęte, przygotujemy wstępnie dostosowany do Państwa sytuacji projekt takiej Procedury oraz wesprzemy w zakresie formalności dotyczących jej wdrożenia. Przygotowany przez nas projekt Procedury pomoże także uporządkować w ramach Państwa organizacji kwestię zarządzania procesem przestrzegania przepisów dotyczących MDR (w szczególności w zakresie identyfikacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu).

W ramach naszego wsparcia możemy zorganizować „sesję ekspercką”, która przybliżyłaby Państwu mechanizmy działania przepisów o MDR oraz pozwoliła wstępnie zmapować występowanie w Państwa organizacji schematów podatkowych podlegających raportowaniu. W ramach takiej sesji omówilibyśmy poszczególne przesłanki / cechy rozpoznawcze dla schematów podatkowych (omówilibyśmy ich literalne rozumienie, co mówią na ten temat Objaśnienia MF oraz nasze praktyczne rekomendacje), a także omówilibyśmy w ich kontekście występujące w Państwa organizacji sytuacje (czy mogą one stanowić schemat podatkowy).

Nasze wsparcie może obejmować również doraźne wsparcie w zakresie identyfikacji czy dana transakcja/zdarzenie występujące w Państwa organizacji, może wiązać się z obowiązkami raportowania po Państwa stronie.

W ramach naszego wsparcia oferujemy również przeprowadzenie tzw. Audytu zdarzeń MDR, podczas którego na podstawie przygotowanego przez nas kwestionariusza wyłaniamy wspólnie transakcje/zdarzenia, które miały (będą miały) miejsce w Państwa organizacji, a następnie analizujemy czy mogą one wiązać się z obowiązkami raportowania po Państwa stronie.

W przypadku zidentyfikowania wystąpienia schematu podatkowego, oferujemy wsparcie w zakresie wykonania obowiązków związanych z jego raportowaniem. Pomożemy zidentyfikować kto w ramach Państwa organizacji jest zobowiązany do raportowania, pomożemy przygotować treść raportu MDR oraz przeprowadzimy Państwa „za rękę” przez sam proces wygenerowania raportu oraz złożenia go poprzez elektroniczną Bramkę MDR przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Nasze wsparcie może również obejmować zaraportowanie schematu podatkowego w Państwa imieniu na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Prowadzimy szkolenia pracowników szczególnie narażonych na kontakt ze schematem podatkowym. Wspólnie z Państwem określimy jakie sytuacje mogę rodzić po Państwa stronie obowiązki w zakresie raportowania MDR, pomożemy zidentyfikować którzy pracownicy mogą mieć styczność z takimi sytuacjami oraz w przystępny sposób przeszkolimy ich co robić gdyby taka sytuacja wystąpiła.

Nasze wsparcie może obejmować również wyszkolenie osoby odpowiedzialnej w Państwa organizacji za zarządzanie procesem przestrzegania przepisów związanych z MDR. Może ono obejmować obowiązki wynikające z Wewnętrznej Procedury MDR, metodykę identyfikowania schematów podatkowych oraz techniczne aspekty samego ich raportowania poprzez elektroniczną Bramkę MDR przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Kontakt

Ewa Grzejszczyk

Ewa Grzejszczyk

Partner, M&A Tax Advisory

Partnerka w Zespole Podatkowym Fuzji & Przejęć w Deloitte. Ewa jest prawniczką posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym.  Ukończyła Wydział Prawa i Admini... Więcej

Dorota Kacprzak

Dorota Kacprzak

Partner Associate, Tax M&A

Dorota jest Partnerem Associate w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte Polska. Jest doradcą podatkowym i posiada ponad 21 lat doświadczenia zawodowego w świadczen... Więcej

Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

Partner w Zespole Fuzji i Przejęć

Jan Wasilewski jest doradcą podatkowym i Partnerem w Zespole Fuzji i Przejęć (M&A) / Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Deloitte. Ma ponad osiemnaście lat doświadczenia zawodowego. Włada biegle języ... Więcej

Monika Ławnicka

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence... Więcej