Zmiany w przepisach MDR - przypomnienie o zbliżających się obowiązkach

Analizy

Zmiany w przepisach MDR - przypomnienie o zbliżających się obowiązkach

Ważne zmiany wpływające na raportowanie MDR

Alert podatkowy (20/2020) | 11 września 2020 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, przewidująca w szczególności nałożenie na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązku zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. (i to nawet, jeśli schemat był już wcześniej zaraportowany).

Nowe przepisy co do zasady weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Oprócz wskazanej nowelizacji, wprowadzone zostały zmiany dotyczące odroczenia terminów na raportowanie.

Ponowne raportowanie / „doraportowanie” schematów transgranicznych

Znowelizowane przepisy nakładają na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązek zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.:

 • Dla promotora termin na takie raportowanie to 31 grudnia 2020 r., 
 • Dla korzystającego – 31 stycznia 2021 r., 
 • Dla wspomagającego – 28 lutego 2021 r.

Powyższe raportowanie – jak również każde „bieżące” raportowanie schematów podatkowych od początku lipca br. musi odbywać się na podstawie nowej schemy XML.

Oznacza to więc konieczność ponownego zaraportowania powyższych schematów na nowej schemie XML, jak również w praktyce nałożenie na wspomagających nowego obowiązku retrospektywnego „doraportowania” schematów, których wdrażanie rozpoczęto w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy więcej niż jeden podmiot będzie obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego wdrożenie rozpoczęto od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., a informacja o tym schemacie już została zaraportowana do 30 czerwca 2020 r., obowiązek ponownego raportowania ma wykonać „podmiot, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS”.

Nowe terminy raportowania MDR

Zgodnie z nowymi przepisami, odroczone zostały terminy zarówno na raportowanie schematów „krajowych”, jak i transgranicznych:

 • Schematy krajowe: termin na raportowanie został zawieszony „do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19”;
 • Schematy transgraniczne:
  • Raportowanie retrospektywne - termin doraportowania / ponownego raportowania MDR-1 dla takich schematów został odroczony (jak wskazaliśmy powyżej): do końca grudnia 2020 r. dla promotorów, do końca stycznia 2021 r. dla korzystających i do końca lutego 2021 r. dla wspomagających, zaś termin na MDR-4 dla takich schematów – do końca kwietnia 2021 r.,
  • MDR-1 i MDR-2 inne niż retrospektywne: terminy na raportowanie rozpoczynają bieg od 1 stycznia 2021 r., jeśli zdarzenie uruchamiające obowiązek raportowy miało miejsce do 31 grudnia 2020 r. (chyba że termin na zaraportowanie upłynął przed 31 marca 2020 r.),
  • MDR-3: termin raportowania został odroczony do 30 kwietnia 2021 r., jeśli do 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego / uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową (chyba że termin ów upłynął przed 31 marca 2020 r.),
  • MDR-4 inne niż retrospektywne: termin raportowania został odroczony do 30 kwietnia 2021 r., jeśli udostępnienie schematu transgranicznego standaryzowanego miało miejsce do 31 grudnia 2020 r. (chyba że termin upłynął przed 31 marca 2020 r.).

Pełnomocnictwa szczególne dot. MDR

Nowe przepisy przewidują uregulowanie kwestii zakresu pełnomocnictw szczególnych do działania w sprawach dotyczących MDR – od 1 lipca 2020 r., pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) upoważniają również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej (ma to w założeniu wyeliminować wątpliwości co do konieczności składania osobnego pełnomocnictwa do każdego pojedynczego raportowania MDR). Dodatkowo dotychczas złożone i niedowołane do 30 czerwca 2020 r. pełnomocnictwa szczególne w sprawach z zakresu przepisów MDR przekształcają się w w/w pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawach dotyczących MDR.

Złagodzenie wymogów dot. podpisywania MDR-3

W wyniku wejścia w życie nowych przepisów, zmianie ulega również krąg osób uprawnionych do podpisywania informacja MDR-3. Od 1 lipca 2020 r., informacja ta może być podpisana przez:

 • Osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
 • Osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Polski,
 • Osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników 

– przy czym nadal nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.

Oczywiście chętnie wesprzemy Państwa w analizie i wypełnieniu obowiązków związanych z nowelizacją przepisów MDR.

Raportowanie MDR w praktyce przedsiębiorców

Nagranie z 15 września 2020 r.

Zobacz nagranie

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?