Otwarte szkolenie on-line: Jak wdrożyć pracę hybrydową: najlepsze praktyki dla HR i Liderów

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Jak wdrożyć pracę hybrydową: najlepsze praktyki dla HR i Liderów

Wydarzenie skierowane do liderów i ekspertów z działów HR

Najbliższy termin: 28 listopada 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Zapraszamy na kolejne edycje cieszącego się popularnością szkolenia online

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?

Wraz z końcem pandemii polskie organizacje masowo decydują się na model pracy łączący biuro i dom. Badania zrealizowane przez Deloitte w Polsce i na świecie pokazują ogromne oczekiwania pracowników w tym zakresie. Jednocześnie wdrożenie takiego hybrydowego modelu pracy stanowi wyzwanie dla wielu menedżerów i wspierających ich HR Business Partners. Oznacza ono konieczność wykształcenia nowych praktyk w zakresie zarządzania, jak i nawyków zespołów.

W trakcie szkolenia podzielimy się praktyczną wiedzą z naszych projektów wdrożenia pracy hybrydowej w 14 organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się:

  • jak pogodzić oczekiwania pracowników oraz organizacji,
  • jak ocenić „dojrzałość hybrydową” organizacji,
  • co sprawia, że praca hybrydowa jest efektywna oraz co charakteryzuje skuteczne zespoły hybrydowe,
  • jak wdrożyć pracę hybrydową w zespole,
  • jakie narzędzia są potrzebne menedżerom żeby skutecznie zarządzać zespołem,
  • ocena efektywności pracy hybrydowej.


Praca będzie się opierać na autorskiej metodologii Hybrid Team Scan oraz case study z realnych wdrożeń w organizacjach z branż: handel, finanse, ubezpieczenia, IT, energetyka.

Uwaga: Szkolenie nie będzie dotyczyło planowanych zmian w kodeksie pracy w zakresie pracy hybrydowej i zdalnej. Zapraszamy na oddzielne spotkanie poświęcone tym zagadnieniom.

Rejestracja

Data i godzina
28 listopada 2022 r.,
godz.: 10:00 – 14:00
Zarejestruj się

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
Anna Szabowska-Walaszczyk

Potwierdzenie udziału wysyłamy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Agenda szkolenia:

1. Wstęp – praca hybrydowa, czyli jaka?

a. Oczekiwania rynku pracy
b. Praca hybrydowa – wyobrażenia i rzeczywistość
c. Rola HR we wspieraniu menadżerów

2. Ocena dojrzałości hybrydowej organizacji

a. Model hybrydowej dojrzałości zespołu

3. Na czym polega praca hybrydowa

a. Rola domu i biura
b. Nowa rola menadżera

4. Kryteria wyboru modelu hybrydowego

a. Jak organizacje definiują pracę hybrydową
b. Omówienie przykładowych wdrożeń

5. Co wyróżnia efektywne zespoły hybrydowe?

a. 10 obszarów efektywności
b. Nawyki zespołów hybrydowych i ich wpływ
c. Najlepsze praktyki w zarządzaniu zespołem

6. Wdrażanie pracy hybrydowej: rozmowa z zespołem

a. Definiowanie roli biura
b. Kontrakt zespołu hybrydowego
c. Wdrożenie

7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
 

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów HR, HRBP, liderów działów personalnych, działów szkoleń, trenerów wewnętrznych, liderów odpowiedzialnych za wdrażanie pracy hybrydowej.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Prowadzący

Zobacz także:

Otwarte szkolenie on-line: Zarządzanie zespołem hybrydowym lub zdalnym – szkolenie dla menadżerów

Jak zaangażować zespół i poprawić wyniki?

Najbliższe terminy: 14 listopada lub 12 grudnia 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: aszabowskawalaszczyk@deloittece.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

>> Zobacz regulamin szkoleń internetowych Deloitte

Organizatorem szkolenia jest spółka DELOITTE ADVISORY sp. z o.o. sp. k. z biurem w Warszawie, pod adresem al. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000761948, NIP 525-27-43-619 (lub spółka określona w regulaminie danego szkolenia, dane spółek Deloitte zamieszczone są na stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html)

Document

Otwarte szkolenie on-line: 28 listopada 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?