Dziesięć dobrych praktyk Deloitte w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Artykuł

Dziesięć dobrych praktyk Deloitte w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Aż dziesięć dobrych praktyk Deloitte znalazło się w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Jest to największy w Polsce przegląd praktyk i inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Raport ten stanowi cenne źródło inspiracji dla wszystkich podmiotów chcących świadomie prowadzić swoją działalność. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę 1705 inicjatyw zgłoszonych przez 272 przedsiębiorstw!

Dziesięć dobrych praktyk Deloitte, które ukazały się w raporcie realizuje aż 12 (z 17) celów zrównoważonego rozwoju, co świadczy o niezwykłej dojrzałości naszej organizacji. Przedstawione w raporcie najlepsze praktyki realizują strategię zrównoważonego rozwoju – WorldImpact Deloitte w Polsce. Wprowadzają one w życie zarówno wartości Deloitte jak i strategiczne cele firmy.

Dobre praktyki Deloitte

ESG Academy - cykl webinarów wewnętrznych dotyczących ESG

Kategoria ISO: Środowisko
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

To seria wewnętrznych webinariów edukacyjnych, których celem jest pomoc w zrozumieniu wyzwań z obszaru ESG. W 2022 roku odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział ok. 900 uczestników z całej firmy w Polsce i w regionie Europy Środkowej.

#PiątkizKlimatem - program edukacji i zaangażowania pracowników w kwestie ochrony klimatu

Kategoria ISO: Środowisko
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Celem cyklu jest edukowanie i inspirowanie pracowników Deloitte do zdobywania wiedzy na temat postępujących zmian klimatycznych oraz umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W trakcie ubiegłorocznej edycji odbyło się aż sześć spotkań, w których udział wzięło ponad 1200 pracowników.

Świąteczny wolontariat pracowniczy

Kategoria ISO: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1 - Koniec z ubóstwem, Cel 2 - Zero głodu

Działania dobroczynne stanowią jeden z trzech filarów działalności #FundacjaDeloitte. Od początku swojego istnienia Fundacja koncentruje swoją grudniową aktywność wokół pomocy charytatywnej, polegającej nie tylko na przekazaniu pomocy finansowej wybranym organizacjom, ale przede wszystkim na zaangażowaniu pracowników w świąteczny wolontariat pracowniczy.

W tegorocznej edycji świątecznego wolontariatu pracowniczego udało się m.in.

  • w ramach Szlachetnej Paczki wesprzeć 40 rodzin paczkami o średniej wartości 6 tys. zł;
  • zebrać ponad pół tony żywności dla Banków Żywności w 5 miastach w Polsce oraz posortować 2,5 tony produktów;
  • obdarować 162 seniorów z 66 Domów Pomocy Społecznej prezentami o wartości ponad 50 tys. zł;
  • wesprzeć 19 inicjatyw zgłoszonych przez pracowników łączną kwotą 32 tys. zł. 

Łącznie w trakcie grudniowych akcji w pomoc zaangażowało się 1438 pracowników, niosąc pomoc 2 473 osobom.

Pomoc Ukrainie

Kategoria ISO: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

W Deloitte utworzony zespół zarządzania kryzysowego, który organizował oraz koordynował pomoc dla obywateli ukraińskich. Efektem tych działań były przede wszystkim:

  • pomoc 437 osobom w przesiedleniu z obszarów ogarniętych wojną oraz wsparcie w znalezieniu zakwaterowania.
  • 500 pracowników zaangażowanych w różne akcje pomocy, przeprowadzających ponad 50 oddolnych inicjatyw.
  • Fundacja Deloitte współpracując z 22 NGOs w zorganizowała pomoc humanitarną dla blisko 10 000 uchodźców na terenie Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii, Czech i Słowacji.
Badanie uchodźców z Ukrainy oraz projekt dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Kategoria ISO: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wraz z partnerami Social Progress Imperative oraz Play Verto, firma zaangażowała się w przeprowadzenie badania wśród uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce po wybuchu wojny. Celem badania była analiza i ukazanie realnych potrzeb uchodźców przebywających w Polsce. Zapoznaj się z raportem tutaj.

Z kolei zespół Analiz Ekonomicznych Deloitte w ramach projektu dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przygotował raporty dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy na rynku pracy oraz zielonej odbudowy Ukrainy. Wyniki analiz przedstawione w publikacjach pomogą w kształtowaniu działań wspierających uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przeczytaj raport tutaj.

Studia Podyplomowe CSR na Akademii Leona Koźmińskiego

Kategoria ISO: Środowisko
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” są organizowane w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe oraz Centrum Etyki Biznesu ALK.

Studia „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” dają swoim absolwentom solidne podstawy do pracy na stanowiskach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tym samym, świadomość rynkowa o zagadnieniach CSR i ESG wzrasta.

W edycjach XV i XVI w roku akademickim 2022/2023 bierze łącznie udział ok. 70 studentów, podobnie jak w poprzednich edycjach. Zainteresowanie studiami z roku na rok rośnie, mierzymy także satysfakcję studentów w ankietach.

Program edukacyjny #BeEco

Kategoria ISO: Środowisko
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Be.Eco to program edukacji ekologicznej, realizowany we współpracy z Fundacją Digital University. Celem programu jest wzrost poziomu świadomości klimatycznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W pierwszej edycji programu udział wzięło ponad 33 tysiące uczniów, a ponad 2000 nauczycieli skorzystało z organizowanych online warsztatów. W każdej z edycji prowadzone jest ankietowe badanie świadomości uczniów pozwalające na oszacowanie wpływu programu na poziom ich wiedzy.

GLOBE: Program wsparcia dla pracowników LGBT+

Kategoria ISO: Prawa człowieka
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 5 - Równość płci

GLOBE to sieć pracownicza zrzeszająca osoby LGBT+ i sojuszników licząca obecnie 142 osoby. Działania sieci mają charakter integracyjny oraz edukacyjny w temacie LGBT+ to: szkolenia dla pracowników, celebracja Miesiąca Dumy, webinary organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Raz w miesiącu – tęczowa kawa on-line, a co drugi miesiąc są organizowane wydarzenia skierowane do osób członkowskich sieci.

WomanThatMatters: Program rozwoju młodych liderek

Kategoria ISO: Prawa człowieka
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 5 - Równość płci

WtM to program mentoringowy skierowany do studentek, które wkraczają na rynek pracy i chcą świadomie zaplanować swoją ścieżkę kariery przy wsparciu doświadczonych ekspertek. Dzięki spotkaniom z liderkami Deloitte mają nie tylko przestrzeń do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz budowania sieci kontaktów biznesowych, ale również poznają dobre praktyki przydatne przy rozpoczynaniu kariery.

W ramach programu w 2022 r. spotkaly się 74 pary mentoringowe.

Zarządzanie energią elektryczną – ISO 50001

Kategoria ISO: Środowisko
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcji, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Deloitte pragnie prowadzić swoją działalność w trosce i z poszanowaniem środowiska naturalnego, stąd wdrożyliśmy System zarządzania energią elektryczną – ISO 50001.

W jego ramach została stworzona oraz zakomunikowana całej organizacji Polityka Energetyczna Deloitte w Polsce. Efektywność programu mierzona jest obniżeniem zużycia energii elektrycznej oraz bardziej efektywnym jej wykorzystaniem. Celem Firmy jest optymalizacja zużycia energii oraz ciągłe doskonalenie Systemu. Firma będzie kontynuować praktykę w kolejnych latach.

 

LINK do raportu.

Czy ta strona była pomocna?